Groot feest op de Montessori Mavo Rotterdam

Officieel erkend als montessorischool

Officieel erkend als montessorischool

ROTTERDAM - De school is eind maart door de Montessorivereniging officieel erkend als montessorischool. ‘We zijn super trots op ons team, op ons onderwijs en natuurlijk op onze school en leerlingen. Nu heeft Rotterdam naast een Montessori Lyceum ook een erkende Montessori Mavo!’, aldus directeur Florence Weytingh. Tot vorige week was de school aspirant-lid van de Nederlandse Montessori Vereniging.

Erkenningstraject
Om officieel erkend te worden als montessorischool kwamen zes montessori-collega’s uit het hele land naar de Montessori Mavo  Rotterdam (MMR) om in twee dagen lessen te observeren en in gesprek  te gaan met leerlingen en collega’s. Samen met de zelf-evaluatie van de  school vormde dit de input voor de erkenningscommissie van de  Nederlandse Montessori Vereniging. Belangrijkste uitgangspunt van de erkenning is dat de basiskwaliteit van de school zo hoog is, dat recht kan  worden gedaan aan de ideeën van Maria Montessori, de grondlegger van  het montessorionderwijs. Florence Weytingh: ‘De commissie heeft in de  terugkoppeling aangegeven dat Maria Montessori trots zou zijn geweest  op de school.’

Zes jaar geleden opende de MMR haar deuren, in het prachtige pand aan de Walenburgerweg. De erkenning stond eerder gepland, maar door de  corona-periode werd dit enkele keren uitgesteld. Vorige week was het dan eindelijk zover en ontving de school de officiële erkenning én het bordje voor naast de deur dat daarbij hoort. In het rapport van de commissie  lonken mooie woorden: ‘Jullie zorgen dat leerlingen het uiterste uit  zichzelf halen: jullie willen bouwers van de toekomst afleveren en daarin  zijn jullie geslaagd.’

De MMR verbindt de Montessorimethode met persoonlijke coaching. Elke dag bepalen de leerlingen zelf hoe zij hun dag beginnen of afsluiten. Dit  kan zijn met keuzewerktijd, waarin leerlingen individueel of in een groepje  hun met een docent of hun coach hun leerplan doorspreken, waarna zij  zelfstandig aan het werk gaan. Om de wereld buiten de school te  verkennen is elke woensdagmiddag project waar in verschillende thema’s onderzoek wordt gedaan. 

Ruimte om te groeien
‘Alle ruimte om te groeien’ is de slogan van de school en verwijst naar de plaats die de leerlingen voor zichzelf leren bepalen, samen met anderen en midden in de wereld. Ook binnen de school wordt alle ruimte benut om als school te groeien. Zo is er in 2022 een agora-afdeling (mavo, havo, vwo) gestart en biedt de Montessori-afdeling vanaf komend schooljaar ook plaats aan leerlingen met een mavo/havo advies in de brede brugklas gedurende de onderbouw. Kijk op montessorimavorotterdam.nl

Wij zijn SARO.
Montessori Mavo Rotterdam is onderdeel van SARO. Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs. We stellen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar nog beter in staat om de kansen en uitdagingen in Rotterdam aan te gaan. 
Binnen SARO hebben we 29 basisscholen, 23 middelbare scholen, een Expertisecentrum, een stafbureau en een huisacademie. Ook werken we intensief samen met opvangpartners binnen de Integrale Kindcentra (IKC). In totaal werken ruim 2.100 professionals aan de ontwikkeling van meer dan 16.000 leerlingen. Daarbij staat centraal: Elk kind, elke kans.

11-04-2024