Het plan 'Curve' is de voorkeursvariant van de gemeenteraad

Moet het Stadserf op de schop en zo ja, hoe?

Moet het Stadserf op de schop en zo ja, hoe?

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam wil van Schiedammers weten hoe zij het Stadserf ervaren en beleven. Dit kunnen zij sinds gisteren aangeven in een online enquête. Een plan voor het Stadserf wordt, na in december 2020 door het college gelanceerd te zijn, op verzoek van de gemeenteraad uitgewerkt. 

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Schiedam gevraagd om in kaart te brengen hoe de herontwikkeling van het Stadserf vorm kan krijgen. Er wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van het plan dat 'Curve' als naam heeft gekregen. Dat plan gaat uit van behoud van de kantoortoren en moet leiden tot een levendig, groen stadsplein met daaromheen nieuwe bebouwing. Er wordt gedacht aan woningen, een grand café en een eigen entree voor Theater aan de Schie. Daarbij zou ook ruïne Huis te Riviere meer in het zicht moeten komen en verschillende afdelingen van de gemeente zouden in één gebouw moeten worden gehuisvest.

De herontwikkeling van het Stadserf moet het gebied een impuls geven. Nu is er nog veel leegstand. Ook de ‘stenige’ uitstraling van het gebied nodigt niet uit tot ontmoeten en ontspannen en is bovendien weinig duurzaam. Op verzoek van de gemeenteraad wordt Curve, de voorkeursvariant van de raad, daarom op dit moment verder uitgewerkt. Er wordt bijvoorbeeld gesproken met diverse belanghebbenden, onder anderen omwonenden en ondernemers die in het gebied actief zijn. Verantwoordelijk wethouder Marcel Houtkamp: “We begrijpen dat een herontwikkeling van zo’n centrale plek veel mensen raakt. We gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk te werk en willen de gemeenteraad een optimaal beeld geven van wat er financieel, organisatorisch en ruimtelijk nodig is om dit goed te doen. Ook willen we in deze voorbereidende fase weten hoe het huidige Stadserf wordt beleefd door Schiedammers en hoe zij aankijken tegen het plan Curve.”

Online enquête
Schiedammers kunnen van vrijdag 29 oktober tot en met zondag 21 november 2021 meedoen aan een online panelonderzoek van het Kenniscentrum.

Directe omwonenden hebben een brief ontvangen met een uitnodiging om mee te doen.

Andere Schiedammers moeten om de enquête in te vullen zich aanmelden voor het internet-panel van de gemeente via een link op deze webpagina van de gemeente.

Dit enquête moet de gemeente onder meer een beeld opleveren van hoe Schiedammers het huidige Stadserf ervaren en wat ze van het plan Curve vinden. De resultaten van dit onderzoek worden de gemeenteraad van Schiedam aangeboden. Op basis van de uitwerking van de 'business case' moet worden besloten of en in welke vorm de herontwikkeling van het Stadserf wordt doorgezet.

De gemeente schrijft voorts: "Ook gaat Curve uit van woningbouw en de ontwikkeling van een representatief, eigentijds stadskantoor. Dit zou plek moeten gaan bieden aan verschillende afdelingen van de gemeente Schiedam. Zo zouden de ambtelijke organisatie, het Klant Contact Centrum, Stadsarchief en Team Toezicht & Handhaving in één gebouw kunnen worden gehuisvest. Dat is nu niet het geval. De kantoortoren van 15 verdiepingen blijft bestaan." Meer informatie over de herontwikkeling van het Stadserf is te vinden op: schiedam.nl/stadserf

Lees ook onze eerdere artikelen hierover:
Sloop niets van gemeentekantoor maar kom eerst met creatieve architect in plaats van projectontwikkelaars
https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/sloop-niets-van-gemeentekantoor-maar-kom-eerst-met-creatieve-architect-in-plaats-van-projectontwikkelaars

Deel van het sta in de weg gemeentekantoor afbreken voor woningbouw
https://www.deschiedammeronline.nl/politiek/details/deel-van-het-sta-in-de-weg-gemeentekantoor-afbreken-voor-woningbouw

https://deschiedammeronline.nl/artikel/details/er-komen-66-woningen-in-dit-nieuwe-gebouw-bij-stadskantoor

https://deschiedammeronline.nl/artikel/details/er-komen-37-nieuwbouwwoningen-naast-proveniershuis

https://deschiedammeronline.nl/artikel/details/college-b-w-komt-met-conceptplan-voor-herinrichting-stadserf

Afbeelding: schetsontwerp van het plan 'Curve', bron gemeente Schiedam

30-10-2021