Marcel Bregman komt definitief niet terug als wethouder

Marcel Bregman komt definitief niet terug als wethouder

SCHIEDAM - Wethouder Marcel Bregman keert niet terug in het college van burgemeester en wethouders.

Eind september 2020 zag hij zich genoodzaakt zijn werkzaamheden tijdelijk neer te leggen in verband met oververmoeidheidsverschijnselen. Helaas vraagt het herstel meer tijd dan gehoopt. In overleg met de burgemeester heeft Bregman nu besloten zijn wethouderschap definitief neer te leggen en zich voor de toekomst te richten op andere werkzaamheden.

Marcel Bregman wordt sinds 15 december 2020 in het college vervangen door Marcel Houtkamp. De fractie van D66 zal de heer Houtkamp voordragen als wethouder voor de resterende collegeperiode.

Het college dankt Marcel Bregman voor zijn inzet en wenst hem een spoedig herstel.

Hieronder lees je de brief van Marcel Bregman aan de burgemeester:

"Aan de voorzitter van de gemeenteraad 
Dhr C.H.J. Lamers 
Stadserf 1 
3112 DZ Schiedam 

Schiedam, 25 oktober 2021

Beste Cor, 
In september vorig jaar heb ik noodgedwongen en onverwacht om 
gezondheidsredenen mijn functie als wethouder van onze stad Schiedam moeten 
neerleggen. In de verwachting dat dit terugtreden tijdelijk zou zijn en er in de 
tussentijd in vervanging zou worden voorzien door mijn partij. 

Nu deze vervangingsperiode ten einde loopt en mijn herstel vordert, maar zeker nog 
niet is afgerond, noopt dit mij tot een definitief besluit over mijn toekomst als 
wethouder. Een belangrijk moment dat mij voor de keuze stelt om òf mijn functie 
weer op te pakken of mij neer te leggen bij een ander pad voor mijn toekomst. 
Nu er nog te veel onzekerheid is over mijn volledig herstel, rest mij geen andere 
keuze om aan het eind van de vervangingsperiode mij definitief terug te trekken uit 
het college van B&W. 

Mijn politieke aanwezigheid van 8 jaar gemeenteraadslid en het daaropvolgend 
wethouderschap komt hiermee ten einde. 

Allereerst moet ik toch vermelden dat iedereen een ander verloop en uitkomst had 
gewenst van mijn publieke leven in Schiedam en dus onbevredigend zal voelen. Voor 
mij, voor D66 Schiedam en het college waarin ik actief was. Het valt voor mij erg 
zwaar te verteren dat dit nu uitkomst is. Ik denk dat jij, de gemeenteraad die mij het 
vertrouwen heeft gegeven om deze functie te vervullen en mijn eigen fractie dit 
zullen herkennen. Maar de realiteit is nu eenmaal anders. 

Het heeft als een groot voorrecht gevoeld om deze functie te kunnen invullen en ik 
hoop in de periode dat ik actief was een bijdrage te hebben geleverd aan een beter en 
positiever Schiedam. Bewust van haar mogelijkheden en potentie maar vooral ook in 
staat om die kansen te benutten. 

Ik kies er voor om geen formeel afscheid te nemen en elkaar wellicht in een 
informeel moment nog een keer te ontmoeten. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. 
Nogmaals bedankt voor het vertrouwen welke ik van jullie heb gevoeld en ik wens 
mijn stad en haar inwoners het allerbeste toe! 

Marcel Bregman"

26-10-2021