Piano recital Wibi Soerjadi

Liszt-Dag in Westvest90-kerk

Liszt-Dag in Westvest90-kerk

SCHIEDAM - Op zaterdag 21 oktober om 13.30 uur zal de bekende pianist Wibi Soerjadi in de Westvest90-kerk een recital houden met als muzikale insteek Franz Liszt.

Het betreft hier een benefietconcert aangevuld met een cd-presentatie en een pianorecital met werken uit Liszts Années de pelerinage. Daarnaast is er de lezing Op weg naar Bénédiction de Dieu dans la solitude.

De entree bedraagt EUR 25,00. Donateurs van de Franz Liszt Kring betalen EUR 15,00. Kaarten zijn uitsluitend te bestellen door overmaking van het bedrag op: NL07 RABO 0365 5126 13 t.n.v. Franz Listz Kring o.v.v. het aantal gewenste kaarten en het e-mailadres.

Informatie
j.verrest@lisztkring.nl

Foto: Westvest90-kerk (foto door Louise Melchers)
(advertentie)

09-10-2023