Liduina Processie door het centrum van Schiedam

 Liduina Processie door het centrum van Schiedam

SCHIEDAM - De burgemeester van Schiedam heeft op 8 april 2022 een vergunning verleend voor het houden van evenement Liduina Processie door het centrum van Schiedam op 22 mei 2022 van 14:00 uur tot 16:00 uur. Door het centrum van Schiedam worden in processie de relikwieën van de heilige Liduina meegedragen.

Vanaf 13 april 2022 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is genomen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Schiedam (postbus 1501, 3100 EA Schiedam). In het bezwaarschrift dient in ieder geval je naam, adres en telefoonnummer, de datum en een omschrijving van het betreffende besluit (kenmerk) te staan. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift voorkomt niet dat het besluit waartegen je bezwaar hebt, wordt uitgevoerd. Je kunt dit proberen te voorkomen door, na indiening van je bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht) of bij de Raad van State. Hieraan zijn kosten verbonden.

Foto's: een eerdere Liduinaprocessie door het centrum van Schiedam, archieffoto's, foto's door Louise Melchers (c) De Schiedammer Online

processie2

rpcessei3

14-04-2022