Schiedams Kerstverhaal

Laten wij in Schiedam barmhartig zijn en onderdak bieden

Laten wij in Schiedam barmhartig zijn en onderdak bieden

SCHIEDAM - "Op woensdag 22 december werd bekend dat staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) Schiedam heeft aangewezen als een van de plaatsen die tijdelijk opvang moeten bieden aan asielzoekers."

INGEZONDEN

door John van Sliedregt, fractievoorzitter D66 Schiedam

"Onder andere vanwege de toestroom van vluchtelingen uit Afghanistan en andere gebieden is de druk op asielzoekerscentra in Nederland te hoog geworden. Hierdoor komt ook in onze stad een noodopvang voor asielzoekers. In de vorm van een boot in de Buitenhaven, die plaats zal bieden aan 50 mensen. De kosten hiervan zijn voor het Rijk. Het is de bedoeling dat deze tijdelijke opvang nodig is voor vier maanden.

Na de bekendmaking van dit nieuws rolden enkele politieke partijen en inwoners op social media over elkaar heen om zich tegen de opvang van deze asielzoekers te keren. Variërend van bezorgdheid, het aankondigen van schriftelijke vragen, tot regelrechte vreemdelingenhaat. Tijd voor een ander geluid, wat mij betreft.

Enkele maanden geleden was Nederland te klein toen het niet leek te lukken op tijd Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben te evacueren uit Kaboel. Politici in Den Haag en talloze mensen op social media riepen luidkeels om het naar Nederland halen van tolken, chauffeurs, etc. Terecht, want hun lot zou onder de Taliban gruwelijk zijn. Nu deze mensen in Nederland zijn horen we op social media ineens een heel ander, intolerant geluid. Maar met het naar Nederland halen van deze mensen, is de toestroom van asielzoekers groter geweest dan gebruikelijk. Dat vraagt nu om (tijdelijke) extra opvangplekken. Ten gevolge hiervan heeft het Rijk nu onder andere Schiedam opgedragen hiervan ook een klein deel voor haar rekening te nemen.

Het gaat om 50 personen, op een bevolking van circa 80.000. De symboliek is mooi. Aanstaande zaterdag is het Kerstmis. De dagen waarin christenen en niet-christenen de geboorte van een bijzonder kind herdenken. De ouders van dat kind zochten kort voor de geboorte onderdak. Maar de herberg waar zij wilden overnachten, bleef voor hen gesloten. Laten wij in Schiedam barmhartig zijn en onderdak bieden aan mensen, die hun bezittingen en familie ver weg van Nederland hebben moeten achterlaten. Mensen die vaak onder heel zware omstandigheden een heel lange reis hebben moeten maken om hier te komen. Mensen die wellicht op een dag weer terug kunnen of moeten naar hun thuisland. Mensen die hier zullen blijven en deel zullen gaan uitmaken van onze maatschappij. Mensen wiens kinderen wellicht ooit onze wetenschappers, onderwijzers of verzorgers zullen zijn. Maar vooral dus gewoon mensen...

Ik wens u namens D66 Schiedam fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond en verdraagzaam 2022!"


Artikelen van gisteren over dit onderwerp:
Cruiseschip voor asielzoekers komt ter hoogte van Noletloodsen

Vluchtelingen worden opgevangen in boot aan Buitenhavenweg

23-12-2021