AOV en OPS:

Kritiek op geheimzinnigheid over presentatie over apartheid

Kritiek op geheimzinnigheid over presentatie over apartheid

SCHIEDAM – AOV en OPS hebben gezamenlijk raadsvragen gesteld over door het college georganiseerde inclusiediners, waarbij gevoelige onderwerpen aan bod kwamen zoals apartheid en het weghalen van standbeelden, maar waarvan de inhoud desgevraagd niet wordt gedeeld met gemeenteraadsleden. Je leest de vragen en de inleiding erop in het artikel hieronder.

"Geacht College,

U organiseert zogenaamde inclusiediners met door de Gemeente Schiedam gesubsidieerde partners, dat moet u verder zelf weten, maar over het laatste diner zijn ons toch wel wat vreemde zaken ter ore gekomen. Met de bezadigdheid, die bij onze beide partijen past, hebben wij maar eerst het verslag van die bijeenkomst opgevraagd en de daar gehouden presentatie van mevrouw Zeefuik.

Wij kregen als antwoord dat er geen verslag is gemaakt en dat de gemeente niet voornemens is om de presentatie van mevrouw Zeefuik met ons te delen. Dat is des te merkwaardiger, omdat wij wel volkomen ongevraagd een gedicht meegezonden kregen. Overigens met de best wel kolderieke mededeling, dat hier copyright op zou berusten. Wij geloven het graag.

Dat alles betekent dat wij het met de ooggetuigenverslagen van die bijeenkomst moeten doen en die zijn op zich al opmerkelijk genoeg.

Naar wij hebben begrepen heeft mevrouw Zeefuik hier een presentatie gehouden over apartheid (in Schiedam?).

Daarna zou er  door middel van hand opsteken zijn gestemd over politiek brisante zaken als het veranderen van straatnamen, het al dan niet weghalen van standbeelden en over de vraag of er voor het Schiedams slavernijverleden compensatie moet worden geleverd.

Dat alles leidt bij ons tot de volgende vragen:

Bent u het met ons eens dat dergelijke politiekgevoelige zaken in de openbaarheid in de gemeenteraad thuishoren en niet in besloten bijeenkomst met van de Gemeente Schiedam afhankelijke partners?

Bent u het met ons eens dat het voorstelbaar is dat verschillende vertegenwoordigers van gesubsidieerde instellingen zich ongemakkelijk voelden om daar middel van handopsteken hun mening te geven over een onderwerp waar de wethouder zich nogal nadrukkelijk op profileert?  

Het verhaal is per slot van rekening niet voor niets bij ons terechtgekomen.

Bent u het met ons eens dat wij in rede van een wethouder voldoende politiek en bestuurlijk inzicht kunnen verwachten om te begrijpen dat dit onderwerp in de gemeenteraad thuishoort en niet tijdens besloten inclusiediner?

Kunt u aangeven waarom de presentatie van mevrouw Zeefuik blijkbaar wel geschikt is voor door Schiedam gesubsidieerde partners, maar u deze niet wil delen met leden van de gemeenteraad, terwijl  u ons dan weer wel volkomen ongevraagd vergast op een gedicht waar, let wel, copyright op rust?  

Mvg,

Christien Bruggeman       AOV                                                                                                   
Maarten Reuderink            OPS    "

 

Foto: het slavernijmonument in Rotterdam (c) De Schiedammer Online

04-04-2024