Hoogheemraadschap van Delfland

Lezing, rondleiding én spel over 735 jaar werk voor water

Lezing, rondleiding én spel over 735 jaar werk voor water

DELFLAND - Het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat dit jaar 735 jaar. Daarom nodigt Delfland iedereen uit die in dit mooie, veelzijdige gebied woont en werkt. Eind april en begin mei, grotendeels tijdens de Week van ons Water, opent Delfland de deuren van het hoofdkantoor in Delft. Kom langs en ontdek dat het werk van het waterschap onmisbaar is om hier te kunnen blijven wonen.

Dat werk voor stevige dijken, voor voldoende schoon water en voor het zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven doen waterschappen al eeuwenlang. Van 24 april  tot en met 8 mei organiseert Delfland lezingen, rondleidingen én een spel. Onderdeel van de  rondleiding is het kunstwerk ‘Waal van woorden’ - een ode aan de lange geschiedenis die wij Nederlanders hebben met het water.

Verder loop je langs de tentoonstelling ‘Wij & Water’ waar je ziet wat bewoners hebben met het werk voor water. Gezinnen met kinderen tussen de 10 en 16 jaar kunnen het spel, de zogeheten WoW-challenge, doen. Met dit interactieve spel worden deelnemers op een eenvoudige en speelse manier aan het denken gezet over het belang van dijken, gemalen en klimaatadaptatie. De WoW-challenge maakt een best complex probleem invoelbaar. Goede antwoorden op de vragen moeten ervoor zorgen dat je droge voeten houdt.

Bewoonbaar en veilig
Geworteld in een eeuwenoude traditie, staat het Hoogheemraadschap voor de grootste uitdaging van nu én van de toekomst: het veilig en bewoonbaar houden van onze delta aan de Noordzee. Door klimaatverandering wordt Nederland steeds droger en warmer in de zomer en regent het langer en vaker in de winter.

Daarnaast is er door verstedelijking steeds meer bebouwing en neemt de hoeveelheid verharding toe, zoals straten, pleinen,  bedrijfsterreinen en betegelde tuinen. Daardoor zakt het regenwater niet weg in de bodem,  maar stroomt het direct af naar de sloten of naar de riolering. Vooral bij hevige regenval kan  dit op sommige plaatsen snel leiden tot wateroverlast en schade.
 
Wateroverlast en droogte zijn twee extreme natuurverschijnselen, die met het  veranderend klimaat steeds vaker  voorkomen in ons kleine, ‘natte’ landje. Delfland werkt  dagelijks aan stevige dijken, aan  voldoende schoon water in het gebied, de juiste  waterpeilen en aan het zuiveren van afvalwater.

Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland: “Al eeuwenlang zorgt Delfland voor sterke dijken en schoon water waardoor mensen kunnen wonen en werken in dit gebied. Dat is gelukt omdat we steeds opnieuw inspeelden op nieuwe technische mogelijkheden en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Tegenwoordig zijn dat klimaatverandering en strengere eisen aan waterkwaliteit.”

Waterschappen oudste bestuursorganen
De eerste waterschappen ontstonden in de dertiendeeeuw. Het oudste waterschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland werd in 1273 gesticht en het Hoogheemraadschap van Delfland in 1289. Waterschappen bestonden destijds uit samenwerkende dorpsgemeenschappen die regelingen troffen met verschillende instanties over waterbeheer.
 
Sinds de tiende eeuw  werd het Hollandse landschap in cultuur gebracht. Door inklinking van de bodem pakten deze buurtschappen de taak op om polders en afwatering  in te  richten. Niet verwonderlijk dus dat de eerste waterschappen in laag-Nederland tot stand  kwamen. De taak van waterbeheer is in de grondwet van 1848 bij de waterschappen  neergelegd. Rond 1950 bestonden er meer dan 2.600 waterschappen. Door fusies en  schaalvergroting telt Nederland sinds 2018 nog 21 waterschappen.

Het laaggelegen gebied, de kuststrook, het flinke oppervlakte glastuinbouw, steden en bedrijventerreinen maken van Delfland een veelzijdig en uitdagend waterschap. Samen met inwoners, bedrijven, andere overheden en kennisorganisaties werkt Delfland aan een veilig en schoon gebied als het gaat om water. Al 735 jaar.

Aanmelden Wij & Water | Toen, Nu & Later
Wat doet een Hoogheemraadschap eigenlijk precies? Om hierover meer te weten, organiseert Delfland op woensdag 24 april en in de meivakantie verschillende activiteiten in het Gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat 32 in Delft. Zo kun je een interessante lezing volgen over 735 jaar water beheren in dit veelzijdige gebied.

Aansluitend is er een  rondleiding, onder andere langs de oudste gebiedskaart van Delfland (de Kruikiuskaart),  langs het kunstwerk ‘Waal van Woorden’ en de tentoonstelling ‘Wij & Water’. Tot slot kun je  samen met je kinderen de WOW-challenge spelen, een waterspel waarbij jongeren leren wat  het betekent om onder water te wonen.

Programma 
Datum | Tijdstip | Activiteit
Woensdag 24 april 15.00-17.00 uur
Lezing door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt met aansluitend een rondleiding óf de WoW-Challenge .
Woensdag 1 mei 10.00-12.00 uur
Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge.
Vrijdag 3 mei 13.00-15.00 uur
Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge.
Maandag 6 mei 10.00-12.00 uur
Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge.

U kunt zich aanmelden voor één van bovenstaande data door een mail te sturen naar: 
communicatie@hhdelfland.nl met daarin vermeld:
1. Voor welke datum u zich aanmeldt
2. Uw naam + met hoeveel mensen u komt 
3. Aan welke activiteiten u wilt deelnemen > lezing + rondleiding OF lezing + WOW-challenge

Er is een maximum aantal bezoekers per activiteit, alleen aangemelde deelnemers kunnen meedoen. Het Gemeenlandshuis van Delft bevindt zich op loopafstand van Delft CS. Parkeren kan in de Prinsenhof- of Phoenixgarage.

240327 Delfland Kruikius kaart gebiedskaart Delfland

27-03-2024