Vragen door raadslid aan B&W over gedrag Woonplus

Kerntaak van woningcorporatie is niet het intimideren van huurders, toch?

Kerntaak van woningcorporatie is niet het intimideren van huurders, toch?

SCHIEDAM - Gemeenteraadslid Maarten Reuderink, fractieleider van de OuderenPartij Schiedam, stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over het gedrag van Woonplus inzake een televisie in een portiek in de Staatsliedenbuurt. Woonplus waarschuwt de bewoners van het betreffende portiek, dat - als zij er niet zelf voor zorgen dat de tv wordt verwijderd - de kosten van verwijdering over de portiekbewoners worden omgeslagen. Reuderink noemt dit onzin en vindt dit intimideren van de bewoners. Je leest de vragen en de inleiding erop hieronder.

"Geacht College,

Via bewoners uit de Staatsliedenbuurt kregen wij een brief van Woonplus. In deze brief, gedateerd 28 oktober 2021 schrijft een medewerkster van en namens Woonplus, dat een TV moet worden verwijderd. Als dat niet gebeurt, worden de kosten van de verwijdering verhaald op ALLE bewoners van de betrokken portiek.

Nou zijn er zonder meer rechtsstelsels, die meer dan het Nederlandse uitgaan van collectiviteit, maar in Nederland gaat men toch meer uit van een individuele verantwoordelijkheid. Met het dreigen met een collectieve sanctie maakt Woonplus zich dan ook volkomen belachelijk, maar het feit blijft wel staan dat ook deze onzin door de bewoners toch als intimiderend kan worden ervaren.

Het bevestigt maar weer eens het niveau van deze organisatie. Alleen is deze organisatie helaas ook nog steeds de grootste ‘sociale’ verhuurder in Schiedam.

Vanuit die laatste constatering hebben wij voor u de volgende vragen:

Bent u het met ons eens dat het verontrustend is dat de grootste sociale verhuurder van Schiedam dergelijke onzin naar zijn bewoners stuurt, die ook uw burgers zijn?

Bent u bereid om de grootste ‘sociale’ verhuurder van Schiedam er op te wijzen dat de kerntaak van een woningcorporatie niet het intimideren van zijn huurders is?

Bent u bereid Woonplus zo nodig de eerste begrippen van het Nederlandse recht uit te leggen?

Bent u bereid om uw burgers, mocht Woonplus deze onzin voortzetten met raad en daad te ondersteunen als zij zich tegen het wangedrag van Woonplus verweren?

Mvg,
Maarten Reuderink"

De brief
"Op 6 september 2021 heb ik alle bewoners van uw portief een brief gestuurd over het verwijderen van spullen in de algemene ruimte. Toch staat er nog steeds een televisie onder de trap. 

Als de televisie  binnen vijf dagen niet verwijderd is, zijn wij genoodzaakt de televisie te laten verwijderen, en worden de kosten hiervan verhaalt (sic) op alle bewoners van uw portiek", zo luidt de letterlijke tekst van de eerste twee alinea's van de  29 oktober 2021 gedateerde brief.

Vervolgens wordt onder meer verwezen naar Irado voor het 'gratis ophalen van grote spullen die u niet meet nodig heeft' en wordt voor telefonische vragen verwezen naar een nummer van Woonplus dat slechts van 8.00 tot 11.00 uur op werkdagen bereikbaar is.

 

31-10-2021