Omroep Schie en Omroep Vlaardingen:

Intentie om op te gaan in streekomroep

Intentie om op te gaan in streekomroep

SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De lokale omroepen Schie en Omroep Vlaardingen willen de banden aanhalen en mogelijk intensief gaan samenwerken. Dat hebben de twee afgesproken nadat ze de afgelopen maanden met elkaar in gesprek zijn gegaan. 

Samenwerking tussen lokale omroepen wordt door de rijksoverheid zeer gestimuleerd. De mediawet die per 2025 in werking gaat treden, spreekt ook over streekomroepen. Dat was de aanleiding voor de twee 'buuromroepen' om met elkaar - opnieuw - in gesprek te gaan.

Zij kwamen tot enkele conclusies: ze zijn het eens over het profiel van een toekomstige streekomroep, zo laat het Schiedamse college de raad weten. "Ze hebben consensus over de volgende stap die ze in gezamenlijkheid willen zetten, namelijk het opstellen en tekenen van een intentieverklaring gericht op de vorming van een streekomroep in de komende periode."

Ook zijn de twee het volgens B&W eens over de stap die daarna moet worden gezet. Dat is het 'gezamenlijk bepalen van het projectmatige traject dat tot die streekvorming moet leiden'. Op weg daarnaartoe kan het helpen als de besturen worden uitgebreid, met een of meer Schiedammers in Vlaardingen, en een of meer Vlaardingers in het bestuur van Stichting Schie. Verder zijn beide omroepen het erover eens dat Omroep Vlaardingen verder geprofessionaliseerd moet worden. De Vlaardingse gemeenteraad besloot al eerder 105.000 euro beschikbaar te stellen voor de jaren 2023, 2024 en 2025, precies met dit doel. Op 21 februari heeft het college in Vlaardingen een raadsmemo vastgesteld waarin een toelichting wordt gegeven op de inzet van deze extra middelen en de voortgang van de gesprekken tussen beide omroepen. Stichting Schie ontvangt al een meerjarige subsidie van € 171.114,- op jaarbasis van de gemeente Schiedam, voor de periode 2022-2026. "Deze subsidie wordt op geen enkele wijze aangewend voor dit proces", meldt het Schiedamse college in de brief aan de raad.

De gemaakte afspraken betekenen volgens het college nog niet dat een sterke samenwerking of fusie in kannen en kruiken is. "Hoewel er bij beide besturen sprake is van enthousiasme en voortvarendheid, moet worden opgemerkt dat er in deze fase van het proces nog geen garanties of beloftes worden afgegeven over een fusie of verregaande samenwerking. Het betreft nadrukkelijk een verkennende samenwerking, die op dit moment geenszins consequenties heeft voor de prestatieafspraken tussen de gemeente Schiedam en Stichting Schie."

Toch loopt B&W in de informatiebrief wel vooruit op een mogelijk voorspoedige uitwerking van de plannen en daarna ook een fusie. Die heeft consequenties voor de zendmachtiging die Schie in november 2021 opnieuw voor vijf jaar verleend kreeg. "Mochten Stichting Schie en Stichting Lokale Omroep Vlaardingen besluiten tot een volledige fusie van beide omroepen tot een nieuwe streekomroep, dan zal een nieuwe zendmachtiging gegund moeten worden, waarover de raad advies zal uitbrengen. Ook zal de subsidie aan Stichting Schie dan mogelijk moeten worden herzien. Op dit moment is nog niet bekend of dit aan het einde van de huidige zendmachtigingsperiode zal plaatsvinden of al eerder, als de nieuwe Mediawet in werking treedt (1 januari 2025)."

Tekst: redactie Schiedam24
Foto: in september 2018 werd de nieuwe naam van de omroep in Schiedam bekendgemaakt, na de fusie tussen de Schiedamse lokale omroepen Pop-Up TV en Look TV/Stadsomroep Schiedam, links Marco Spruit Bleeker van Schie en rechts toenmalig wethouder Catelijne de Groot (foto (c) De Schiedammer Online)

20-03-2023