In de regio heeft 800 kilometer aan fietspaden verbetering nodig

In de regio heeft 800 kilometer aan fietspaden verbetering nodig

REGIO - Brede en veilige fietspaden en overal goede plekken om je fiets te stallen in alle 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), daar is tot 2040 1,5 miljard euro voor nodig.

Dat is het resultaat van de eerste inventarisatie die voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets in de metropoolregio is gedaan.

Nederlanders fietsen steeds meer en ook grotere afstanden door de komst van de elektrische
fiets. De coronapandemie heeft een extra stimulans gegeven aan het fietsgebruik. "Maar de investeringen in het fietsnetwerk blijven achter. De budgetten voor de fietsinfrastructuur zijn al jaren op gelijk niveau. Tijd voor actie", aldus MRDH.

Rijk en regio’s hebben afgesproken in 2021 regionale Fietsnetwerkplannen op te stellen die samen optellen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Zo ontstaat een landelijk dekkend netwerk waar fietsers vlot en veilig kunnen doorfietsen. En waar zij op knooppunten moeiteloos en veilig hun fiets kunnen stallen.

Portefeuillehouder Fiets binnen MRDH, Peter Meij: “Veel fietspaden zijn nu al te smal. Laat staan als er nog meer fietsers overheen gaan en je er nog meer wilt aantrekken. Dan moet je het echt breder maken en van goed wegdek voorzien, zodat fietsers veilig de ruimte krijgen. Ook ontbrekende schakels, zoals een goede veilige oversteek of een tunnel of brug moet je aanleggen om een goede doorgaande route te creëren.”

Voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag komt het neer op 800 km fietspad dat een verbetering nodig heeft. Daarnaast zijn er voor de regio nog 90.000 stallingsplekken tot 2040 nodig. Er is voor verbetering van de 800 km fietspad plus de stallingsplekken in prijzen van nu gerekend iets minder van 1,5 miljard euro nodig, waarvan 300 miljoen voor de stallingsplekken. 

Onder deze link vind je het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (pagina 35 en 36 gaan over MRDH):
https://mrdh.nl/file-download/download/public/1875


Bron foto MRDH

10-03-2021