Opkomst overdag voor verkiezingen viel tegen, maar

In de avond lange rijen voor stembureaus

In de avond lange rijen voor stembureaus

SCHIEDAM - Alhoewel de opkomst voor de verkiezingen tot een uur of drie vanmiddag niet hoog was, bleek er 's avonds wel drukte te zijn bij verschillende stembureaus. Deze foto is van een stembureau in Schiedam Noord (foto door Gert Struijs). Ook van andere stemmers in Noord vernamen we dat ze een half uur in de rij hebben moeten staan om hun stem uit te brengen.

"De opkomst was even voor 15 uur:

- Provinciale Staten: 18%
- Waterschap: 14%

De ervaring leert dat aan het eind van de middag en begin van de avond nog veel mensen gaan stemmen", zo liet de gemeente om ongeveer kwart over drie vanmiddag weten.

De waargenomen drukte aan het eind van de dag bevestigt de ervaring die de gemeente in de quote hierboven deelde. We zijn benieuwd naar de uiteindelijke opkomst. 

Ter vergelijking, in 2019 was de opkomst voor de Provinciale Staten verkiezingen 49,3%, in 2015 38,0%. 

Hier lees je waar de stembureaus waren in Schiedam voor de verkiezingen van 15 maart 2023.

Update 16-3, 00.25 uur
Volgens een tweet (om 23.54 uur) op persoonlijke titel van Yvette Neuschwanger, voormalig Stadsdichter Schiedam, tegenwoordig Provinciedichter Zuid-Holland, en werkzaam als communicatiemedewerker Provincie Zuid-Holland, is het voorlopig opkomstpercentage in Schiedam 68,1%. De gemeente Schiedam kan ons dit - desgevraagd om 00.18 uur - nog niet bevestigen. 

tweeverk

Als dat inderdaad zo is, dan is dat hoog, in vergelijking met 2019 (49,7%), en in vergelijking met andere steden. Zo is van Rotterdam inmiddels bekend dat het opkomstpercentage 44,4% is (bijna gelijk aan 2019) en van Maassluis dat dit 52,8% is (2019 55,0%).

Update 16-3, 7.30 uur
De opkomst is uiteindelijk uitgekomen op 46,5%. Dat is een daling ten opzicht van de 49,3% in 2019. In Vlaardingen is de opkomst 47,8% (in 2019 51,0%). Opkomstpercentages rond de 70% komen overigens ook voor. Zo is in de aan Schiedam grenzende gemeente Midden-Delfland de opkomst 70,3% en dat is zelfs een verbetering t.o.v. de 65,6% in 2019. 

15-03-2023