Hoe denk jij over station Schiedam Centrum?

Hoe denk jij over station Schiedam Centrum?

SCHIEDAM - Vanaf vandaag kunnen inwoners meedenken over de plannen voor de spoorlijn tussen Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht, ook wel de Oude Lijn genoemd.

Wethouder Antoinette Laan gaf vrijdag 15 maart het startsein in Schiedam voor deze online  raadpleging, een vragenlijst die via computer of mobiele telefoon is in te vullen. De  uitkomsten daarvan nemen bestuurders mee bij de keuzes die zij over de Oude Lijn en de  stationsgebieden maken.

Met een druk op de knop van een computer stelde wethouder Antoinette Laan (gebiedsontwikkeling SchieDistrict) de online raadpleging in gebruik. Zij deed dit samen met een afvaardiging van de klankbordgroep Knoop Schiedam. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties waaronder de Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) en de Fietsersbond. Daarnaast was Armand  van de Laar bij de start aanwezig, bestuurder van Metropoolregio Rotterdam Den Haag  (Ov-ontwikkeling).

Volgens wethouder Laan is de online raadpleging een middel om de mening van burgers te vragen. “We blijven natuurlijk ook werksessies en bijeenkomsten organiseren om belangstellenden te informeren. Er staat namelijk nogal iets op stapel: er komen langs de  oude Lijn 170.000 woningen en circa 85.000 werkplekken bij. Hoe blijft de regio met deze  groei aan reizigers, bewoners en werkenden goed bereikbaar? Om allerlei ideeën en  suggesties over dit vraagstuk op te halen, introduceren we deze online raadpleging.”

Kruip in huid van bestuurder
Ook MRDH-bestuurder Armand van de Laar is enthousiast over de raadpleging. “De ontwikkeling van de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht doen we niet uitsluitend  vanachter het bureau. We doen het samen met de mensen die hier wonen en werken. Er zijn  al bijeenkomsten waarbij belanghebbenden meedenken. Nu kan dat ook digitaal en op een bijzondere manier. Met deze online participatie kruip je in de huid van een bestuurder die de beslissing moet nemen over hoe het er uiteindelijk allemaal uit komt te zien. Dan kom je  voor allerlei dilemma’s te staan en we willen heel graag weten welke keuzes inwoners en  reizigers maken. Kies je bijvoorbeeld voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling of  investeer je in meer groen? Je ziet dat de inzet van geld voor het één consequenties heeft  voor andere keuzes die je kunt maken. Doe mee, zou ik zeggen.”

Bij de online raadpleging komen vragen aan de orde over keuzes die kunnen worden  gemaakt voor de Oude Lijn en de stationsgebieden. Inwoners krijgen verschillende  dilemma’s voorgelegd: moeten we nieuwe stations bouwen? De frequentie van sprinters  verhogen? Of juist de fietsverbindingen naar de stations verbeteren? En moeten we in de  stationsgebieden vooral ruimte maken voor fietsers en voetgangers? Of juist voor  groenvoorzieningen? Of voor woningen en kantoren? De uitkomsten van de raadpleging  leveren een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen van  inwoners. De raadpleging staat open van donderdag 14 maart tot 30 april. De verwachting is dat de eerste resultaten voor de zomer openbaar worden gemaakt.

Vernieuwend participatietraject
Rijk en regio hebben afgesproken dat inwoners al direct vanaf het begin betrokken worden bij het maken van die plannen voor de Oude Lijn. Dit is de tweede keer dat inwoners op deze manier en in een vroege fase van de planvorming bij een groot infrastructureel project betrokken worden. Eerder paste de overheid de PWE-methode toe bij het betrekken van inwoners bij keuzes over de Lelylijn. De inbreng van de 11.000 deelnemers aan deze raadpleging leverde bruikbare inzichten op voor besluitvormers.

Het vooruitzicht
De Zuidelijke Randstad groeit de komende jaren fors. Het is belangrijk dat deze nieuwe woon- en werkgebieden goed ontsloten worden met het openbaar vervoer. En dat is waar  deze investering in het OV en de stationsgebieden in voorziet. Daarom investeren Rijk en  Regio 1,5 miljard in de Oude Lijn en het ontsluiten van woningbouwlocaties om de Oude Lijn.

Eind 2024 
nemen Rijk en Regio de eerste beslissingen over de Oude Lijn en daar worden de uitkomsten van de raadpleging bij gebruikt. Via de website www.raadplegingoudelijn.nl kan de online  raadpleging worden ingevuld.

16-03-2024