'Méér betaald parkeren' wordt op lange baan geschoven, parkeerprobleem blijft

Hoe betrouwbaar is 'de politiek' in Schiedam?

Hoe betrouwbaar is 'de politiek' in Schiedam?

SCHIEDAM - Burgemeester Cor Lamers heeft gisteravond  voor aanvang van de commissievergadering van de raad een korte verklaring gegeven over de ontstane bestuurscrisis.

door Jan Schrijver

Na het opzeggen van het vertrouwen in de coalitie door coalitiepartijen GroenLinks en Progressief Schiedam is het een logische stap dat wethouder Jeroen Ooijevaar zijn ontslag heeft ingediend, zo stelde de burgemeester, om eraan toe te voegen dat de resterende wethouders en hij deze stap betreuren. Hij zei het jammer te vinden dat het zover heeft moeten komen. "De politiek kan hard zijn, maar dit is wel helder en duidelijk", aldus Lamers.

Zeven maanden voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zegde Lamers toe dat het college zijn schouders eronder zet, weliswaar beseffende dat de coalitie geen meerderheid meer heeft. Volgende week wordt beraadslaagd welke voorstellen er al dan niet behandeld kunnen worden de komende zeven maanden gegeven de ontstane politieke situatie. Duidelijk is wel al dat het onderwerp Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (waaronder betaald parkeren) op de lange baan wordt geschoven.

Aanstaande dinsdag wordt beraadslaagd door het college over de nieuwe portefeuilleverdeling binnen het resterende college. De resterende wethouders zijn Duncan Ruseler (AOV), Marcel Houtkamp (D66), Patricia van Aaken (CDA) en Antoinette Laan (VVD).

Opmerkelijk is het grote verloop in dit college. Ruseler verving Catelijne de Groot, die wegens privéproblemen (gerelateerd aan haar werk bij de gemeente Delft voordat zij wethouder werd). Marcel Houtkamp werkt parttime. Hij vervangt Marcel Bregman (langdurig ziekteverlof). Antoinette Laan uit Rotterdam verving Fahid Minhas, die voor de VVD een zetel behaalde in de Tweede Kamer. Patricia van Aaken is in verband met haar gezondheid deze raadsperiode niet 100% inzetbaar geweest. 

Feit blijft dat Schiedam een parkeerprobleem heeft in verschillende wijken en dat door de raad de Mobiliteitsvisie is aangenomen, waarin betaald parkeren in geheel Schiedam, ten zuiden van de A20 als oplossing werd gezien. Dat werd dus door alle coalitiepartijen gedragen. Daarbij zou er inspraak zijn over 'hoe dit ingevoerd zou worden', niet over 'of het ingevoerd zou worden'.

Bij inspraak blijkt dat veel inwoners het parkeerprobleem wel graag opgelost zien, maar niet door betaald parkeren. Invoeren van betaald parkeren is een onsympathieke maatregel en de verkiezingen zijn al over zeven maanden. Diverse coalitiepartijen maken terugkrabbelende bewegingen. GroenLinks en Progressief Schiedam noemen dit onbetrouwbaar. De resterende coalitiepartijen vinden dit niet onbetrouwbaar. Zo geeft CDA-fractievoorzitter Andreas Lepidis voor de camera van Jan Willem de Boer de uitleg dat de terugtrekkende beweging van het CDA met name te maken heeft met het niet aanleggen van parkeergelegenheid voor de vele bestelbusjes, hetgeen gelijk op zou moeten gaan met het invoeren van betaald parkeren. Hij heeft het expliciet over de discussie in Schiedam Zuid. Het in de Mobiliteitsvisie bedoelde invoeren van betaald parkeren is overigens voor geheel Schiedam ten zuiden van de A20 (in een deel van dit gebied bestaat overigens reeds betaald parkeren). 

DENK heeft gisteren bij de agendacommissie van de gemeenteraad een debat aangevraagd over de bestuurscrisis. Dit krijgt de steun van de CU/SGP. 

Fractievoorzitter van DENK Dogukan Ergin grijpt de crisis aan om op twitter vanochtend met acht tweets uiteen te zetten dat zijn partij, de tweede partij van Schiedam is, maar in de coalitiebesprekingen na de afgelopen raadsverkiezingen werd gepasseerd. "Wij werden in één klap de 2e grootste partij van de stad. Dan is het volstrekt normaal dat de grootste winnaar van de verkiezingen wordt meegenomen in coalitievorming. Maar dat gebeurde niet. De VVD wilde niet eens praten met DENK. Om DENK buiten boord te houden werd er een coalitie van maar liefst 6 partijen gevormd. Want GroenLinks wilde ook heel graag in de coalitie en de onwil van de VVD om met DENK samen te werken kwam GL goed uit. Nu breken Groenlinks en Progressief Schiedam de coalitie open. Tsjah. Wat krijg je dan als je een coalitie vormt en niet de uitspraak van de Schiedammers als uitgangspunt neemt, maar duizenden Schiedammers uitsluit? Dan krijg je dus gezeik. Teveel partijen = teveel losse eindjes in het coalitieakkoord. Het rommelde daarom ook al een tijdje binnen de coalitie. Eigenlijk vanaf het begin."

Commentaar
Hoe dan ook, het parkeerprobleem is nog niet opgelost en de gemeenteraad had in zijn volle bewustzijn het voorstel van het college aangenomen er wat aan te doen met betaald parkeren. Dat is een feit. Feit is ook dat het, in de coalitie die tot en met maandag bestond, GroenLinks en Progressief Schiedam en hun wethouder Jeroen Ooijevaar zijn die expliciet - hoe impopulair zo'n maatregel ook is - de rug hebben rechtgehouden. Andere partijen willen nu graag doen geloven dat er - bij nader inzien - ook andere maatregelen mogelijk zijn om het parkeerprobleem aan te pakken; had dat dan eerder bedacht.

22-09-2021