Vandaag was het Luikse snuffelmarkt in Schiedam Centrum

Hier lees je nog drie data van deze snuffelmarkt op zondag

Hier lees je nog drie data van deze snuffelmarkt op zondag

SCHIEDAM - Vandaag is de eerste van een serie van vier Luikse snuffelmarkten op zondag gehouden waarvoor de gemeente op 26 januari jl. vergunning heeft verleend, welk besluit op 1 februari jl. door de gemeente is gepubliceerd. Hieronder lees je het besluit met daarin wanneer deze zondagmarkten in mei, augustus en november zullen zijn.

Het besluit luidt:
"De burgemeester van Schiedam heeft op 26 januari 2023 een vergunning verleend voor het organiseren van een Luikse snuffelmarkt op de locaties Stadserf, Land van Belofte, Broersveld te Schiedam op 5 februari 2023, 7 mei 2023, 6 augustus 2023 en 5 november 2023 van 12.00 uur tot 17.00 uur (opbouw op 5 februari 2023, 7 mei 2023, 6 augustus 2023 en 5 november 2023 van 08.00 uur tot 09.00 uur, afbouw op 5 februari 2023, 7 mei 2023, 6 augustus 2023 en 5 november 2023 van 17.00 uur tot 21.00 uur).

Vanaf 1 februari 2023 ligt een afschrift van de aanvraag gedurende 6 weken gerekend vanaf de datum van het besluit ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 (alleen op afspraak).

Binnen 6 weken na verzenddatum van de verleende vergunning kan iedere belanghebbende tegen de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom er bezwaar wordt gemaakt tegen de verleende vergunning en waarom de bezwaarmaker vindt dat hij/zij rechtstreeks in zijn/haar belang wordt getroffen. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

Intussen blijft de vergunning geldig. Als een bezwaarmaker meent dat deze meteen moet worden geschorst dan kan daarvoor een verzoek worden gestuurd naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat er wel een bezwaarschrift is ingediend. Aan een procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden."

Zie ook deze Facebook-post.

Foto's: de Luikse snuffelmarkt op 5 februari 2023, boven op het Stadserf, beneden op het Land van Belofte (c) De Schiedammer Online

05-02-2023