Grutto's weten het Kraaiennest te vinden

Grutto's weten het Kraaiennest te vinden

REGIO - Door verschillende oorzaken loopt de weidevogelstand terug in heel Nederland. Om ervoor te zorgen dat de weidevogelpopulatie in stand blijft, zijn initiatieven zoals het aanleggen van een weidevogelplas in het Kraaiennest opgericht. In het pas ingerichte vogelparadijs in de gemeente Midden-Delfland, zijn nu al vele grutto’s gezien die op verkenning waren.

Je vindt dit waterrijke natuurgebied tussen Schipluiden en De Lier. Met de auto is het vanaf het Politiebureau Schiedam gerekend 17 minuten rijden (16 km). Met de fiets is het in ongeveer driekwartier te doen volgens Google Maps (14 km). 

Vogelparadijs
In het Kraaiennest is de afgelopen maanden hard gewerkt om de zuidplas in te richten als vogelparadijs. Binnenkort wordt ook het omliggende terrein aangepakt, zoals het inzaaien van een voedselakker en het planten van fruitbomen. De plas zelf is klaar en kan, naast waterberging van het Hoogheemraadschap van Delfland, fungeren als foerageergebied voor weidevogels zoals de grutto. Nu blijkt dat de vogels hun weg er naartoe al weten te vinden. De eerste scholeksters, kieviten en grutto’s zijn al neergestreken. Deze week zijn de grutto’s in groten getale gearriveerd. “Goed om te zien dat de inspanning van alle betrokken partijen wordt beloond”, aldus initiatiefnemer John Kleijweg.

Broedseizoen
De grutto en andere weidevogels komen vanaf het vroege voorjaar naar de plas om te rusten na een lange tocht. De grutto’s broeden en brengen hun jongen groot in de naastgelegen polder en gebruiken de plas om voedsel te zoeken. Andere vogels, zoals de waterral, kuifeend, rietgors en blauwborst, broeden wel bij de plas zelf. Aan het einde van het broedseizoen komen de grutto’s terug naar de plas om zich voor te bereiden op hun trek naar West-Afrika. Om de vogels rust te geven tijdens het broedseizoen is de wandelkade afgesloten tot en met 31 juli. In de overige delen van het Kraaiennest blijft de situatie ongewijzigd.

Foto: grutto's in het Kraaijennest (foto door Michel Kuijpers)

06-03-2021