Uitvoeringsprogramma Groen wil 'stenige plekken in de stad' vergroenen

Grote opknapbeurt voor heemeiland Beatrixpark

Grote opknapbeurt voor heemeiland Beatrixpark

SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders hebben het Uitvoeringsprogramma Groen vastgesteld. Ze zeggen hiermee "te kiezen voor het creëren van een aantrekkelijke groene woonstad met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte, waar het prettig toeven is".

“Groen is belangrijk om Schiedam aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig te houden. Schiedam is een groeiende stad en de druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit van het bestaande groen te beschermen, deze op een creatieve manier te versterken en bij te dragen aan klimaat-adaptieve oplossingen”, aldus Antoinette Laan, wethouder van onder meer groenbeleid.

Groene projecten in de uitvoering van 2022 tot en met 2025
In het uitvoeringsprogramma zijn diverse projecten opgenomen. Zo wordt volgend jaar gestart met het opknappen van de Rooms-katholieke begraafplaats, het groen aan de Monseigneur Nolenslaan en de Churchillweg. Verder worden ook enkele stadsentrees aangepakt en verbeterd. Het heemeiland in het Prinses Beatrixpark krijgt een grote opknapbeurt en plekken in de stad die heel ‘stenig’ zijn, zullen actief worden vergroend. De kennis en wensen van bewoners is daarbij heel belangrijk, stelt de gemeente. Daarom zegt de gemeente groene initiatieven zoveel mogelijk samen met bewoners uit te willen voeren en goede afspraken maken over het beheer ervan.

Uitwerking van de Groenvisie
Het Uitvoeringsprogramma Groen is een uitwerking van de Groenvisie Buitengewoon Groen die begin 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om invulling te geven aan waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat, is het Uitvoeringsprogramma Groen opgesteld. Hierin staan de ambities die voor de openbare ruimte in Schiedam zijn vastgelegd en hoe de beschikbaar gestelde financiële middelen de komende jaren zullen worden besteed. "Met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma hebben de ambities verder gestalte gekregen in de vorm van concrete plannen en programma's, die verder uitgewerkt worden in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden", aldus de gemeente. 

Foto: het heemeiland in het vroege voorjaar

26-11-2021