Doordrukken van-het-gas-los aan participatietafel

Participatie zou moeten gaan over verbeteren energielabel

Participatie zou moeten gaan over verbeteren energielabel

SCHIEDAM - Paul van der Hoek is eigenaar van een appartement in een flat aan het Sibeliusplein in Groenoord. Januari jl. stuurde hij een ingezonden brief over 'van het gas los' in zijn wijk. Daarin staan de nodige rekensommen. Naar aanleiding van deze brief werd hij uitgenodigd door wethouder Ooijevaar om mee te doen aan een inspraakplatform. Hij las gisteren tijdens een online-bijeenkomst een brief voor. 16 deelnemers waren er, waarvan verschillende beroepshalve deelnemers zoals procesmanager Justus Terlouw (gemeente), Maurits Harting (Woonplus), Thale Haddering (Eneco). "Met het voorlezen tijdens de zogenoemde participatietafel bereik ik dus slechts zo'n tien inwoners van Schiedam, dat is inspraak die weinig voorstelt vind ik, eigenlijk moet heel Schiedam dit weten, daarom mijn verzoek mijn brief op De Schiedammer Online te plaatsen", zo licht Paul van der Hoek toe.

INGEZONDEN

"Ik heb als particulier eigenaar van een appartement de discussie over 'van het gas los gaan in Groenoord' zeker gevolgd en er is eigenlijk gekozen voor een warmtenet zonder een duidelijk alternatief te  onderzoeken. De keuze voor een warmtenet is een politieke keuze en daar is de consument in Schiedam zeker niet het beste mee af, ondanks alle mooie woorden van wethouder Ooievaar.

Dat komt omdat Eneco zijn warmte afneemt van het Rotterdamse Warmtebedrijf. Dit is een (mislukt) project van een aantal goedbedoelde wethouders en of ambtenaren uit de beginjaren 2000. De bedoeling was om met de vrijgekomen energie uit het verbranden van afval woningen te verwarmen en daarbij was de medewerking van het bedrijfsleven noodzakelijk (nota bene, de AVR komt momenteel afval tekort, afval wordt bijvoorbeeld ingevoerd uit Engeland, maar door de Brexit gaat dit nu moeizamer). 

Koninklijke Shell heeft onderzoek gedaan en is afgehaakt tijdens het proces omdat e.e.a. financieel niet haalbaar zou zijn. Desondanks is het project doorgezet met een nog grotere ambitie dan voorheen en als klap op de vuurpijl is er een warmwaterleiding opgenomen richting Leiden om daar veel woningen te gaan verwarmen. 

Helaas is het warmtebedrijf financieel onderuitgegaan zoals voorzien door diverse deskundigen; de gemeente Rotterdam is financieel bijgesprongen om het tekort van momenteel ruim 200 miljoen euro te dekken, en daar is nog geen zicht op verbetering!

Het project richting Leiden had al moeten draaien, echter er is nog geen warmteleiding die kant op en dat zal waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Wel is er een contract afgesproken en daar zit dus opnieuw een financiële tegenvaller.

Als we kijken naar Schiedam en dan met name de wijk Groenoord dan is het streven heel leuk, maar in de praktijk worden de doelstellingen (minder CO2) niet gehaald. Dat komt omdat er niets gedaan wordt aan de energievraag van de wijk; er wordt net zoveel of misschien wel meer CO2 verbruikt om alle woningen te verwarmen. Dat dit gigantisch veel geld kost staat buiten kijf en eigenlijk moeten alle (politieke) partijen die voor dit plan hebben gestemd zich doodschamen voor het financiële plaatje waar ze hun inwoners (huurders en eigenaren) mee opzadelen.

Er worden bedragen genoemd van € 15.000,- per huishouden voor eigenaren en met hetzelfde gemak wordt er € 15,- per maand meer in rekening gebracht bij  de huurders van Woonplus. Dat zou dan zogenaamd kostenneutraal moeten zijn, dat zal de praktijk nog uit moeten wijzen. Voor zover ik weet is dit door niemand onafhankelijk doorgerekend, alle berekeningen die bekend zijn, zijn in opdracht van de gemeente gemaakt.
Een klein rekensommetje voor de particulier in bijvoorbeeld een appartementgebouw met 250 woningen leert ons dat dit bijna 4 miljoen aansluitkosten zijn die nooit meer terug te verdienen zijn al wordt de aardgasprijs verdubbeld.

Een alternatief voor dit soort complexen is dan al snel gevonden, waarbij vele onnodige kosten vermeden worden. Dat zal voor de afname van het warmtenet wederom geen haalbare zaak worden, al vrees ik dat dit hele project doorgedrukt wordt, gezien we moeten denken in oplossingen van een probleem wat er nog niet is.

Onze woningen worden momenteel perfect verwarmd met aardgas en als er al iets moet verbeteren is het de woningen klaarmaken voor een beter energielabel en daarin is een warmtenet een volgende stap over een aantal jaren. Daar zou deze participatie aan een participatietafel over moeten gaan. En het moet geen instrument zijn om de ideeën die de gemeente, Woonplus, Eneco reeds in hun hoofd hebben en reeds zijn aangenomen door de gemeenteraad onder het mom van inspraak door te drukken. Het moet erom gaan wat verstandig is en in het belang van de burger, en soms moet je dus ook een stap terug kunnen zetten. Ik wil me er als burger niet voor laten gebruiken om onder de noemer 'participatie' die partijen - die blijkbaar moeite hebben te luisteren - te helpen hun zin door te laten drukken."

N.B. dit betreft een op enkele punten uitgebreidere brief dan gisteren door Paul van der Hoek is voorgelezen.

Hier lees je de ingezonden brief van januari 2021:
https://www.deschiedammeronline.nl/columns/details/groenoord


26-05-2021