Voor de herinrichting van het gebied rond station Schiedam Centrum

Gemeente stuurt 'urban detectives' op pad in kader van participatie

Gemeente stuurt 'urban detectives' op pad in kader van participatie

SCHIEDAM - Woensdag worden er personen geënquêteerd op het Stationsplein. Gesproken wordt niet van enquêteurs die de mensen ondervragen maar van 'urban detectives' die dit doen. Het doel is informatie verzamelen met het oog op de komende herinrichting van het stationsgebied. Daarvoor is het Rotterdamse bureau Kickstad ingeschakeld.

De openbare ruimte rondom station Schiedam Centrum krijgt een nieuwe inrichting wanneer de woningbouwprojecten Terras aan de Schie en s’MAAK gereed zijn. Het ontwerp ervoor ligt er echter nog niet en moet nog worden gemaakt. De gemeente meldt vandaag in een persbericht: "Samen met omwonenden, reizigers en betrokkenen zal de gemeente Schiedam na de zomer een plan voor de openbare ruimte van het stationsgebied ontwerpen. Vooruitlopend op dit participatieproces worden woensdag 29 juni diverse interviews gehouden op het Stationsplein. In opdracht van de gemeente gaat een zogeheten urban detective aan de slag om informatie te verzamelen."

"Met vragen zoals ‘Wat leeft er in uw wijk?’ en ‘Wat zijn uw wensen en dromen voor het stationsgebied?’ nodigt de urban detective (letterlijk vertaald: stedelijke rechercheur/speurneus/opsporingsbeambte; red.) passanten uit om hun mening te geven. Ook vinden interviews plaats met een aantal direct betrokkenen in de wijk, zoals een bewoner en de wijkagent. De interviews leveren uiteindelijk een korte, aansprekende video op die de kracht van een plek laat zien: het fundament voor de ontwikkelingen van de toekomst. Na de zomer zal de gemeente omwonenden, reizigers en betrokkenen uitnodigen om mee te denken over het ontwerp voor de openbare inrichting van het gebied rondom het station. Het bureau Kickstad, waarvan de urban detective onderdeel is, zal dit participatieproces in opdracht van de gemeente begeleiden."

"Net als andere steden in de Randstad staat Schiedam voor een grote opgave op het terrein van woningbouw: er is behoefte aan woningen, in allerlei typen. In de omgeving van het station Schiedam Centrum hebben zich enkele ontwikkelaars met initiatieven gemeld. De plannen zijn om in dit gebied circa 3500 woningen te bouwen. Deze ontwikkelingen vragen om een goed ingerichte buitenruimte, die aansluit bij de nieuwbouwontwikkelingen en de behoefte van de wijk en de stad. De verschillende projecten (Terras aan de Schie, s’MAAK, Schieveste en de Peperkliplocatie) zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Het doel hiervan is dat iedereen in Schiedam prettig kan wonen, werken, leven, verblijven en zich kan ontwikkelen."

"De gemeente Schiedam heeft voor het stationsgebied een prettige woon- én verblijfsruimte voor ogen. Daarom moet de komende jaren ook aandacht zijn voor de openbare ruimte hier. De gemeente Schiedam nodigt u daarom uit om mee te denken over deze ontwikkeling. Wat wil men de gemeente meegeven? Of: Wat moeten de plannenmakers en politici absoluut niet vergeten? Op de website www.schiedistrict.nl staat meer informatie over het participatieproces voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het Stationsgebied", aldus de gemeente in haar persbericht.

Vragen
Wij stelden de gemeente naar aanleiding van dit persbericht de volgende vragen:

Worden de voorbijgangers 'at random' geënquêteerd a.s. woensdag? Hoe groot is de steekproef? Hoeveel enquêteurs zijn er? 

De gemeente antwoordt: "Ja, de mensen worden willekeurig gekozen. 
Wel zijn er enkele interviews gepland onder andere met een bewoner van Oost en de wijkagent. Er is één interviewer, die wordt vergezeld door een filmer."

Foto: een beeldje van een detective in de stad München, rozsag - Eigen werk, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detective.jpg

27-06-2022