LOS neemt geen genoegen met antwoorden gemeente inzake Bramengaarde

'Gemeente, wanneer worden deze verzakte schuurtjes nu echt aangepakt?'

'Gemeente, wanneer worden deze verzakte schuurtjes nu echt aangepakt?'

SCHIEDAM - in 2016 zouden er verzakkende schuurtjes op de Bramengaarde worden aangepakt door de gemeente. Het is nog steeds niet gedaan. LOS stelde raadsvragen aan het college van B&W, kreeg er antwoorden op maar noemt deze onbevredigend en stelt opnieuw schriftelijke vragen. Je leest hieronder de vragen en de inleiding erop integraal.

Onder deze link lees je ons eerdere artikel over de oktober jl. gestelde raadsvragen. 

Hieronder lees je de vandaag 28-11-2021 ingediende raadsvragen door Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS).

"Geacht college,
Wij hebben inmiddels de antwoorden ontvangen op onze schriftelijke vragen d.d. 15 oktober 2021 over de Bramengaarde. Bij deze stellen wij aanvullende vragen omdat uw antwoorden voor ons niet bevredigend zijn.

Uit de brief d.d. 27 juli 2016 lezen wij dat er zo spoedig mogelijk begonnen moet worden met de vervanging van de ernstig verzakte voorzieningenunits (bergingen) nrs. 1-5. Ook lezen wij dat er na metingen in 2016 de bergingen nrs. 6-15 ook beginnen met zakken. Dat
was toen al en nu zijn we vijf jaar verder!

Wij lezen dat het mislukken van de aanbesteding destijds onverwacht kwam...
Ons inziens is het uitermate teleurstellend dat dat nu na vijf jaar nog steeds niet gelukt is. Wij hebben het vermoeden dat er te weinig inzet is geweest om deze bergingen te vervangen, temeer omdat de bergingen in ernstige staat verkeren en op korte termijn vervangen dienden te worden, nogmaals, zoals werd gezegd in 2016.

U geeft het antwoord dat de andere bergingen 6-15 niet worden vervangen maar opgeknapt om deze technisch toekomstbestendig te behouden, terwijl deze vijf jaar geleden ook al aan het zakken waren en deze net als de nrs. 1-5 niet op heipalen staan.

Nu stuurt u de bewoners vijf dagen voordat wij de antwoorden kregen op onze schriftelijke vragen een brief waarin staat dat de bergingen 1-5 zo snel mogelijk worden vervangen.
We kunnen nog niet zeggen wanneer we kunnen starten met de werkzaamheden.
We doen er alles aan om het probleem voor u op te lossen…..

Wij krijgen als antwoord dat het vervangen van de voorzieningenunits nrs 1-5 niet los kan worden gezien van het ophogen van het openbaar gebied van de Bramengaarde en de buurt De Gaarden.

De ophoging van de buurt staat gepland voor MEDIO 2022.
Er zijn bewoners die heel graag hun standplaats met erfpacht willen, u laat weten dat zolang er op de locatie nog steeds verzakking plaatsvindt en dat niet op orde is gebracht, ook die erfpacht niet aangeboden kan worden. In 2016 zegt de gemeente dat NA het vervangen van de bergingen en het ophogen van de grond de erfpacht kan worden aangeboden.

Helaas krijgen wij sterk de indruk (doordat er al vijf jaar niets gebeurt) dat de gemeente helemaal niet voornemens is om de bewoners erfpacht aan te willen bieden.
Lokaal Onafhankelijk Schiedam wil graag duidelijk en eerlijk antwoord, in plaats van tegenstrijdige antwoorden.

1. U noemt de vervanging urgent en schrijft de bewoners dat de units zo snel mogelijk worden vervangen, terwijl u ons antwoordt dat dat medio 2022 gepland staat omdat het niet los kan worden gezien van het ophogen van de buurt. In 2016 zou ook al actie worden ondernomen. Wederom voor de bewoners onzekerheid, terwijl u het van belang vindt dat de bewoners juiste en concrete antwoorden krijgen.
Kunt u ons de planning, graag uitgebreider, laten zien?

2. Waarom worden niet alle 15 voorzieningenunits vervangen, zij zijn alle verzakt?

3. Kunt u de toezegging doen dat, wanneer de bergingen vervangen zijn en de buurt opgehoogd, de bewoners die dit willen, de nu gehuurde grond in erfpacht aangeboden krijgen?

4. Destijds is een ontwerp gemaakt, aanbesteding mislukt, nieuw onderzoek gedaan….
 …..kosten 109.000,- euro, welke van het gevoteerde krediet ad 360.000,- euro is afgegaan.
 Graag ontvangen wij van deze 109.000,- euro een specificatie.

Monique Rotteveel
Lokaal Onafhankelijk Schiedam"

Foto: uit reportage door Jan Willem de Boer van JW TV, zie hieronder twee reportages door JW TV

28-11-2021