Gemeente voert kijk- en luisteronderzoek uit, maar zwijgt diverse media dood

Gemeente voert kijk- en luisteronderzoek uit, maar zwijgt diverse media dood

SCHIEDAM - De gemeente voert momenteel het 'kijk- en luisteronderzoek 2021' uit. Dat onderzoek kraakt aan alle kanten. Media als Torpedo, InDeBuurt, Dagblad010, JW TV Schiedam en De Schiedammer Online worden doodgezwegen. De wetenschappelijke waarde wordt bovendien meteen al om zeep geholpen door de opmerking dat je met dit onderzoek de lokale omroep in Schiedam helpt.

door Jan Schrijver 

Deelnemers aan het gemeentelijk internetpanel ontvingen vandaag het volgende verzoek: "Graag nodigen we u uit om mee te doen aan het onderzoek over de bekendheid, het gebruik en de waardering van de lokale omroep in Schiedam. Het invullen van de vragenlijst kost 5-10 minuten van uw tijd.

Ook als u wellicht nooit gebruikmaakt van lokale media is het toch van belang om aan het onderzoek mee te doen. U helpt de lokale omroep en de gemeente er heel erg mee!"

De gemeente heeft dus al gemeld dat het onderzoek in het belang van de lokale omroep in Schiedam wordt uitgevoerd. De eerste vraag gaat erover welke media bekend zijn. Voorgedrukt staan er 7, uiteraard SCHIE.  Voorts staan er de omroepen RTV Rijnmond, Omroep West en WOS voorgedrukt. Daarna één betaald dagblad (AD) en één gratis huis-aan-huisblad (Nieuwe Stadsblad) en één online medium (Schiedam24). Dan is er nog een vakje 'Anders', waar je andere media in kunt vullen. Je zult begrijpen dat voorgedrukte antwoorden hoger zullen scoren dan dat je zelf in een vakje namen van andere media moet invoeren. 

Vervolgens wordt gevraagd van welke van deze voorgedrukte aanbieders gebruik wordt gemaakt (kijken, luisteren, lezen)  Hier kun je wel invullen 'geen van deze aanbieders' maar hier kunnen géén andere aanbieders worden ingevuld. Dat is dus heel jammer voor InDeBuurt, Torpedo Nieuws, JW TV Schiedam, De Schiedammer Online, Dagblad010 en nog wel meer. 

Vervolgens een vraag over hoe vaak je naar welke regionale tv-zenders kijkt. Dan wordt gevraagd, als je (bijna) nooit naar Schie TV kijkt, waarom je niet naar Schie TV kijkt. Wat kan SCHIE TV doen om je als kijker wel te trekken?, is de volgene vraag.

Drie vergelijkbare vragen worden gesteld voor de lokale radio SCHIE FM.

Vervolgens wordt gevraagd:'Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende lokale en regionale online (internetwebsite) aanbieders?'

Deze vraag is vreemd gesteld. Het gaat niet om online aanbieders (webshops?), maar om online nieuwssites.

Dan worden voorgedrukt Schie, Nieuwe Stadsblad, Schiedam24, waarbij van elk een splitsing wordt gemaakt in 'website' en in sociale media. De social media per aanbieder zijn expliciet genoemd, bij Schie  Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. Bij Nieuwe Stadsblad Facebook en Twitter. Bij Schiedam24 Facebook en Twitter. Daarbij vergeet men dus gewoon te vermelden dat ook Schiedam24 een Instagram-account heeft. Bij deze vraag over specifiek nieuwssites is het helemaal schrijnend dat TorpedoNieuw, Dagblad010, InDeBuurt en De Schiedammer Online niet worden genoemd, en ook grote online aanbieders op het gebied van geschreven nieuws in onze regio als AD/RD en RTV Rijnmond hier worden weggelaten. Ook Waterwegsport wordt trouwens niet genoemd. 

Conclusie is dat door vragen te stellen over een beperkte groep aanbieders onderzoeksuitkomsten het resultaat zullen zijn die een beperkte waarde hebben en een scheef beeld van de werkelijkheid geven. Het vollediger maken van de vragenlijst, zou in deze online enquêtering nauwelijks tot hogere kosten hebben geleid. Met gemeenschapsgeld is nu een bedenkelijk onderzoek gehouden door de gemeente ten faveure van de lokale omroep, die reeds zwaar gesubsidieerd wordt door de gemeente. Of zou de gemeente beweren dat ze lokale omroep willen helpen, maar in de kern ontevreden zijn over SCHIE en dat op deze verkapte manier boven water willen krijgen? 

Met een enquête onder een goed opgebouwd panel zou je enige representativiteit aan een onderzoek kunnen ontlenen. Door aan het eind van de vragenlijst aan de panelleden aan te geven dat ze het onderzoek 'gerust met anderen kunnen delen' (met linkjes naar Facebook en Twitter wordt men daartoe gefaciliteerd) raak je als onderzoeker controle kwijt over je bekende respondentenbasis en ondergraaf je de representativiteit. De waarde van de uit de enquêtering te verkrijgen data neemt nog verder af door het feit dat iemand desgewenst de vragenlijst vanaf eenzelfde IP-adres meerdere malen kan invullen en indienen.

Vermeldenswaard is dat er eind juni van dit jaar een raadsinformatieavond op het programma staat over de  verlenging van de zendmachtiging voor de lokale omroep.

Hier vind je een link naar de vragenlijst:
https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=hp5betfi&fbclid=IwAR0iMOdLvw3QdJa7cMj8nAZRPDTmUVkxwHkw1Rq8-tRplnTvYsDhImakqlE

We hebben de gemeente Schiedam om een reactie gevraagd. Deze ontvingen wij maandag 3 mei. Deze luidt als volgt:
"Op dit moment loopt bij het internetpanel van de gemeente Schiedam een enquête om de bekendheid en het gebruik van en de waardering voor de lokale omroep in kaart te brengen. Bij het verlenen van de subsidiebeschikking is aan de gemeenteraad een kijk- en luisteronderzoek toegezegd dat de resultaten van SCHIE meetbaar maakt. De in de enquête opgenomen vragen zijn zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. 

Hoewel de enquête met name is gericht op de lokale omroep, worden in een aantal vragen ook enkele andere lokale en regionale nieuwsaanbieders genoemd om enige referentie te hebben. De respondent heeft verder de keuze om ook een niet genoemde aanbieder te noteren. 

De enquête is dus geen breed onderzoek naar in Schiedam actieve media, maar heeft tot doel de gemeente inzicht te geven in het bereik van en de waardering voor het aanbod van de lokale omroep."

 

 

30-04-2021