Gemeente verleent vergunning aan drie overnachtingsgelegenheden

Gemeente verleent vergunning aan drie overnachtingsgelegenheden

SCHIEDAM - Afgelopen week heeft de gemeente gepubliceerd dat de week ervoor door de burgemeester van Schiedam voor drie adressen in Schiedam een vergunning is afgegeven voor een horecabedrijf. Het gaat hier om overnachtingsgelegenheden, in alle drie de gevallen vallend onder de betiteling 'hotel'.

De burgemeester van Schiedam heeft op 13 januari 2021 een exploitatie- en drank- en horecavergunning verleend aan het horecabedrijf B&B De Gusto, gevestigd aan de Nieuwe Sluisstraat 2b te Schiedam. Het betreft een hotel. Vanaf 20 januari 2021 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak). 

De burgemeester van Schiedam heeft op 13 januari 2021 een exploitatie- en drank- en horecavergunning verleend aan het horecabedrijf Expl. Villa Schiedam B.V., gevestigd aan de Lange Haven 71 te Schiedam. Het betreft een hotel. Vanaf 20 januari 2021 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

De burgemeester van Schiedam heeft op 13 januari 2021 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf Hotel-Café The Windmill, gevestigd aan de Vlaardingerdijk 1 te Schiedam. Het betreft een hotel. Vanaf 20 januari 2021 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde periode kun je tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom je tegen de verleende vergunning bent en waarom je vindt dat je rechtstreeks in je belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kun je sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

Intussen blijft de vergunning geldig. Als je echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kun je daarvoor een verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat je tevens een bezwaarschrift hebt ingediend. Aan de procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden.

N.B.1
De adressen hierboven zijn geen opsomming van alle overnachtingsgelegenheden in Schiedam. Er zijn meer b&b's en hotels in Schiedam.

N.B.2
Het gaat hier om adressen waarop deze vorm van horeca hiervoor reeds werd uitgevoerd. De woordvoerder van de gemeente licht ons desgevraagd toe: "Alle horeca is in beginsel vergunningsplichtig. In het verleden heeft de burgemeester gebruikgemaakt van zijn bevoegdheid om soorten bedrijven aan te wijzen die vrijgesteld zijn van die vergunningsplicht. Afgelopen jaar heeft hij die aanwijzing ingetrokken. Daardoor zijn alle bedrijfsmatige logiesverstrekkers (zoals B&B, hotels, hostels) per 1 oktober 2020 vergunningsplichtig. Zij moeten nu dus een exploitatievergunning hebben."

N.B.3
Zie hier ons artikel van 7 januari jl. waarin ook acht vergunningen voor overnachtingsgelegenheden gemeld worden:
https://deschiedammeronline.nl/artikel/details/gemeente-verleent-horecavergunning-aan-acht-overnachtingsgelegenheden

Foto: B&B De Gusto (foto (c) De Schiedammer Online)

25-01-2021