Ed Gloudi: 'Complete impasse'

Gemeente schrapt vergaderingen raad in april

Gemeente schrapt vergaderingen raad in april

SCHIEDAM - Voor april zijn de diverse vergaderingen van de raad (commissievergadering, gemeenteraadsvergadering) en het inspreekmoment (speakerscorner) geschrapt. Ed Gloudi, oud-raadslid, lid van 'Bomenridders Schiedam' en van de 'Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen' maakt zich hier zorgen om. Hij stuurde ons het volgende bericht.

INGEZONDEN 

"De gemeente Schiedam heeft haar raadsvergadercyclus voor april gecanceld. Blijkbaar zijn er geen agendapunten die bespreekrijp zijn. Complete impasse, we wachten (als Bomenridders) al zeer geruime tijd op de voortgangsrapportage 'buitengewoon groen', de nieuwe bomennota met daarin ook de lijst historische bomen (te beschermen tegen kap, ook op particuliere grond).

Daarnaast wacht de Stichting Meredia / Manifestgroep vanaf november op een reactie op het aan de raad aangeboden manifest", aldus Ed Gloudi. 

N.B. redactie
Yorick Haan, fractievoorzitter van GroenLinks Schiedam en lid van de agendacommissie van de gemeenteraad, geeft ons desgevraagd een toelichting op het schrappen van de vergaderecyclus in april: "Oorspronkelijk stonden er zeven raadsvoorstellen in de planning. Om uiteenlopende redenen is elk van die stukken uitgesteld. Er is aan de fracties gevraagd of die nog iets wilden bespreken. GroenLinks heeft toen gevraagd het "ambitiedocument" van het college (de stand in voor het collegewerkprogramma) te agenderen voor de april-vergadering. De agendacommissie vond dat niet voldoende om een vergadering voor bij elkaar te roepen en heeft het voor de mei-cyclus geagendeerd."

Foto: Ed Gloudi (foto door Rebecca van der Schaft, addmagic) 

edgloudidoorrebecca

07-04-2023