Ben de Koning: "We gaan er ooit bouwen; denk dan aan ouderenwoningen"

Frankeland blaast bestaande nieuwbouwplan definitief af

Frankeland blaast bestaande nieuwbouwplan definitief af

SCHIEDAM - Frankeland stopt met het plan voor de nieuwbouw van Havenveste aan de Nieuwe Haven in Schiedam. Jan Willem de Boer sprak er vanochtend over met Ben de Koning, algemeen directeur van de Frankelandgroep.

door Jan Willem de Boer (videoreportage)

Het gaat er niet alleen om dat de bouwkosten explosief gestegen zijn door onder meer de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door de plannen van het nieuwe kabinet dat de vergoeding voor huisvestingslasten met 8% wil gaan verlagen - tegengesteld aan de markt waar de prijzen omhoog gaan - en bovendien dat er geen verpleeghuisplaatsen bijgebouwd mogen worden. "En het argument hiervoor is nog ongeloofwaardiger", zegt Ben de Koning, "want zegt mevrouw Helder (Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, red.) 'we gaan geen verpleeghuisplaatsen bijbouwen want we hebben toch niet voldoende personeel om er te werken'. Die mensen die daardoor niet naar het verpleeghuis kunnen komen, gaan we dan dus thuis helpen, maar dat vraagt nog veel meer menskracht". 

"Bij Frankeland staan gemiddeld 200 mensen op de wachtlijst om hier te wonen. Daarom hebben we een Shell-station en een bowlingbaan gekocht, door de bouw van Havenveste zouden we 70 mensen extra kunnen gaan helpen", merkt Ben de Koning met spijt in zijn stem op. 

Na de sloop waren de panden provisorisch afgetimmerd, dat zal nu netjes gemaakt gaan worden. Ook zal er zand gestort moeten worden om het terrein te egaliseren. De Koning: "We gaan daar ooit bouwen, maar dat gaat nog zeker vijf jaar duren. Wat we nu naar voren gaan halen, is dat we aan de bestaande bouw wat gaan doen, dat we het hierbinnen gaan opknappen, om het leuker te maken om hier te wonen. En als het daarvoor nodig is om tijdelijke huisvesting te scheppen, dan zouden we dat op het nu braakliggende terrein kunnen doen."

"We gaan zoals gezegd op het braakliggende terrein dat ons eigendom is ooit bouwen en waar je dan aan kunt denken: ouderenwoningen, zonder een duur atrium, zonder een dure parkeergarage", zo laat Ben de Koning tot slot weten.

Hier lees je ons eerdere artikel over het nu definitief afgeblazen plan: Zo gaat de uitbreiding van Frankeland eruit zien

Lees ook: Frankelandgroep legt aanbesteding HavenVeste stil

21-10-2022