Exploitatievergunning verleend aan afhaalrestaurant Bom Apetite

Exploitatievergunning verleend aan afhaalrestaurant Bom Apetite

SCHIEDAM - De burgemeester van Schiedam heeft gisteren in het Gemeenteblad van Schiedam gepubliceerd dat hij op 29 november 2021 een exploitatievergunning verleend heeft aan het horecabedrijf Bom Apetite aan de Singel.

Bom Apetite is gevestigd aan de Singel 230 B1 in Schiedam. Het gaat om een afhaalrestaurant (takeaway).

De maximaal toegestane openingstijden van het horecabedrijf zijn:
- maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 22:00 uur

Vanaf 1 december 2021 ligt een afschrift van de verleende vergunningen, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde periode kun je tegen de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom je tegen de verleende vergunning bent en waarom je vindt dat je rechtstreeks in je belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kun je sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

Intussen blijft de vergunning geldig. Als je echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kun je daarvoor een verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat je tevens een bezwaarschrift hebt ingediend. Aan de procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden.

Bom Apetite is op 2 april 2021 opgericht en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 82425086.

02-12-2021