Woonplus en Rogplus:

'Ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen'

'Ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen'

SCHIEDAM - Op maandag 27 juni tekenden Emile Klep, directeur-bestuurder van Woonplus Schiedam, en Anton van Genabeek, directeur-bestuurder van Rogplus, een samenwerkingsovereenkomst. Hierin bevestigen zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ze hebben voor ouderen en mensen met een fysieke beperking om zo lang en comfortabel mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

"Het aantal ouderen en mensen met een fysieke beperking neemt de komende jaren toe. Tegelijkertijd wordt er van hen verwacht dat zij steeds langer thuis blijven wonen. De uitdaging hierin is dat dit zo lang mogelijk veilig, zelfstandig en zo comfortabel mogelijk kan", aldus Woonplus en Rogplus. Woonplus als woningcorporatie en Rogplus als uitvoeringsorganisatie van de Wmo, zeggen zich hier extra voor in te gaan spannen. "Voor de komende jaren hebben we de handen ineengeslagen om hier meer en beter in samen te werken", aldus beide partijen. De afspraken die ze hierover hebben gemaakt, legden ze onlangs vast in een overeenkomst.

Beide partijen vervolgen: "In de overeenkomst staan duurzaamheid, efficiency en collectieve woningaanpassingen hoog op de agenda. Beide partijen stellen zich ten doel meer in te zetten op hergebruik van middelen. Ook is de ambitie vastgelegd om meer te streven naar maatwerkoplossingen daar waar collectieve oplossingen niet passend zijn. Soms is een verhuisadvies naar een andere woning zinvoller dan het aanpassen van een woning. Of juist andersom. Het bevorderen van doorstroming in de woningmarkt is hierin tevens een belangrijk thema. Beide partijen gaan ook aan de slag met oplossingen om de toename van scootmobielen te faciliteren. Én ze gaan intensiever samenwerken bij nieuwbouwprojecten. Daar waar het om seniorenwoningen gaat, zal Rogplus meedenken en adviseren. Tot slot voelen ze ook, samen met de gemeente Schiedam, een grote verantwoordelijkheid om het bewustzijn onder de inwoners van Schiedam te vergroten. Hiervoor gaan ze samen aan de slag met voorlichting en preventie."

De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor de Wmo. Rogplus voert het beleid namens de gemeente op dit vlak uit. Voormalig wethouder Patricia van Aaken van de gemeente Schiedam omarmt het initiatief van beide partijen om meer samen te gaan werken op het gebied van langer zelfstandig wonen. Zij was bij de ondertekening aanwezig. 

Foto: Anton van Genabeek (links) en Emile Klep (rechts) bezegelen de zojuist getekende overeenkomst met een handdruk. In het midden: Patricia van Aaken, voormalig wethouder zorg en welzijn, jeugd, onderwijs en duurzaamheid (foto door Sander Nagel)

05-07-2022