Franciscus-ziekenhuis is gereed om aantal coronabedden met 10 uit te breiden

Er liggen 15 coronapatiënten in Vlietland en 24 in Gasthuis

Er liggen 15 coronapatiënten in Vlietland en 24 in Gasthuis

SCHIEDAM/ROTTERDAM - Er liggen 24 bewezen coronapatiënten in Franciscus Gasthuis en 15 in Franciscus Vlietland (peildatum 16-11). Hiervan liggen er 5 op de IC in Franciscus Gasthuis (per hedenochtend). In Franciscus Gasthuis is men gereed om het aantal bedden voor coronapatiënten met 10 uit te breiden. Hieronder lees je de hedenmorgen door het ziekenhuis uitgegeven persverklaring.

"Stand van zaken in huis
In de kliniek waren er gisteren 24 bewezen coronapatiënten in Gasthuis en 15 bewezen coronapatiënten in Vlietland. Er waren vanochtend 5 bewezen coronapatiënten op de IC Gasthuis. We blijven patiënten aanmelden bij de RCPS / LCPS voor uitplaatsing. Vanochtend waren er 8 verdenkingen. 

Voorbereidingen opschalen corona zorg
Op dit moment zijn de voorbereidingen alweer opgestart om, indien nodig, verder op te schalen van 42 bedden naar 52 bedden. Deze 10 extra bedden voor coronazorg worden gerealiseerd in Franciscus Gasthuis. 

De kans dat de coronazorg op de IC dan ook verder opgeschaald moet worden, is reëel. Eerder is de oproep gedaan aan verpleegkundigen om zich aan te melden voor een extra scholing om te kunnen assisteren op de IC. Aan deze oproep is door 34 verpleegkundigen gehoor gegeven, zij hebben de scholing al doorlopen of gaan deze op korte termijn doorlopen. Op dit moment zijn er ook 7 zorgreservisten gestart binnen onze organisatie. Een zorgreservist is iemand, die gewerkt heeft in de zorg in het verleden en nu bereid is om de helpende hand te bieden. Zij kunnen op de IC of op de cohort ingezet worden om bepaalde taken van de verpleegkundigen over te nemen. We zijn erg blij met alle extra handen, die we op deze manieren kunnen mobiliseren. 

Start boostercampagne vanaf volgende week
Vanaf volgende week komen onze medewerkers in aanmerking voor een boostervaccinatie. Een grote logistieke operatie, maar dit gaat ons hopelijk helpen om onze medewerkers de komende periode op te been te houden en uitbraken binnen ons ziekenhuis te voorkomen. 

Maatregelen in het ziekenhuis
In het ziekenhuis is het belangrijk om je te houden aan de geldende maatregelen, dit geldt voor patiënten, bezoekers en personeel. Binnen het ziekenhuis geldt een mondkapjes-plicht, houden we ons zoveel mogelijk aan 1,5 meter afstand, geven wij geen handen, ontsmetten wij continu onze handen en niezen/hoesten we in onze elleboog. Daarnaast kan er slechts 1 begeleider mee naar een poliklinische afspraak en maximaal 2 bezoekers per patiënt per dag. 

Wij vragen uw medewerking om zo de zorg veilig te houden voor uzelf, voor patiënten en voor het personeel!" 

 

17-11-2021