Gemeente op zoek naar adviesbureau

Er is advies nodig voor het vernieuwen van station Schiedam Centrum

Er is advies nodig voor het vernieuwen van station Schiedam Centrum

SCHIEDAM - De gemeente is bezig met de selectie van een adviesbureau. De gemeente en de diverse samenwerkingspartners, zoals ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS, hebben advies nodig over vernieuwing van station Schiedam Centrum.

Circa dertig vertegenwoordigers van adviesbureaus in Nederland hebben gisteren een informatiebijeenkomst op het Stadskantoor in Schiedam bijgewoond. Hier kregen zij meer informatie over de opdracht die onlangs in de markt is gezet door de gemeente Schiedam.

Het gaat om een integrale opdracht waarin wordt samengewerkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, RET, NS Stations, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Bureau Spoorbouwmeester.
 
De opdracht is onder meer om op het gebied van stedenbouw, mobiliteit, spoorbouw en duurzaamheid mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven of gemotiveerd af te wijzen voor het (openbaar vervoers) Knooppunt Schiedam Centrum.
 
Rijk en regio hebben vorig jaar een startbeslissing genomen over de zogeheten Oude Lijn, het spoor tussen Dordrecht en Leiden. Het bestaande station Schiedam Centrum heeft onvoldoende capaciteit en kwaliteit voor de beoogde verstedelijkingsopgave en de benodigde schaalvergroting in het openbaar vervoer. 
 
Woensdag kregen adviesbureaus meer informatie over de 'MIRT-verkenning Knooppunt Schiedam Centrum' en was er, zo laat de gemeente weten, volop gelegenheid om vragen te stellen. De gemeente: "Duidelijk werd dat de ontwikkelingen in het stationsgebied om een vernieuwd station Schiedam Centrum vragen. Vanuit de gebiedsontwikkeling SchieDistrict werkt de gemeente Schiedam aan een sterkere economie, meer kansen voor mensen, een betere leefomgeving en het versneld realiseren van de verstedelijkingsopgave. Goede bereikbaarheid van banen en woningen is daarbij onmisbaar. Het vernieuwde station Schiedam Centrum moet uiteindelijk op deze ontwikkelingen aansluiten, zowel functioneel als qua uitstraling."

De adviesbureaus krijgen tot 28 maart a.s. de tijd om zich aan te melden. Er worden dan vijf gegadigden geselecteerd die deze zomer voor deze opdracht kunnen inschrijven. Het bureau dat verkozen wordt, zo is de bedoeling, kan oktober 2023 aan de slag.

Zie voor gedetaileerde informatie:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7039548673516523520/

https://schiedistrict.nl/project/vernieuwd-station-en-omgeving/

Foto: het station Schiedam Centrum, gefotografeerd zondag 5 maart 2023, foto door Louise Melchers

statttt

09-03-2023