Aanvraag exploitatievergunning en alcoholwetvergunning horecabedrijf

Eetcafé Zomer Schiedam aan Broersvest

Eetcafé Zomer Schiedam aan Broersvest

SCHIEDAM -  Bij de gemeente is ingediend de Aanvraag exploitatievergunning en alcoholwetvergunning in verband met de vestiging van het horecabedrijf Eetcafé Zomer Schiedam, Broersvest 129 te Schiedam.

Bij de burgemeester is een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013 en een vergunning aangevraagd op grond van artikel 3 van de Alcoholwet in verband met de vestiging van het horecabedrijf Eetcafé Zomer Schiedam, gevestigd aan Broersvest 129 te Schiedam.

De maximaal toegestane openingstijden voor het restaurant en terras zijn:
maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 01.00 uur

Vanaf woensdag 24 november 2021 ligt de aanvraag twee weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1. Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA te Schiedam, onder vermelding van “zienswijze horecabedrijf Eetcafé Zomer Schiedam”.

Lees hier ons eerdere artikel:
Hier komt nieuw Chinees/Antilliaans restaurant

Foto: de verbouwing is in oktober begonnen (foto gemaakt op 8-10-2021)

25-11-2021