Eenrichtingverkeer in Esther Vergeerstraat is voorgoed

Eenrichtingverkeer in Esther Vergeerstraat is voorgoed

SCHIEDAM - Vanwege de huidige verkeerssituatie in de in aanbouw zijnde wijk Park Harga is in de Esther Vergeerstraat tijdelijk éénrichtingverkeer ingesteld. Fietsverkeer is hiervan uitgezonderd. De gemeente heeft deze week besloten dit eenrichtingverkeer voorgoed te houden.

esthervergeer3
Rechts van de blokken ga je de Esther Vergeerstraat in, links van de blokken zie je de Olympiaweg

In het op 25 oktober jl. gepubliceerde verkeersbesluit is te lezen: "Het instellen van een verplichte rijrichting in oostelijke richting op de Esther Vergeerstraat, uitgezonderd fietsverkeer, door middel van het plaatsen van borden model C02, C03, C04R en OB52 van Bijlage 1 van het RVV 1990."

Enkele van de overwegingen die gegeven worden in het besluit zijn:
- de weggebruikers, waaronder kinderen op de fiets, zijn inmiddels gewend aan het éénrichtingverkeer in deze straat;
- het huidige éénrichtingverkeer leidt tot een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie;
- uit metingen blijkt dat het huidig éénrichtingverkeer niet leidt tot te hoge snelheden van het autoverkeer;
- er conform een verkeersbesluit gepubliceerd op 29 november 2018 op het deel van de Olympiaweg gelegen ten zuiden van de nog te realiseren singel éénrichtingverkeer in oostelijke richting zal worden ingesteld zodra de wijk is afgebouwd;
- het instellen van permanent éénrichtingverkeer op de Esther Vergeerstraat daarom niet zal leiden tot onnodig omrijden voor autoverkeer.

Tegen het besluit kan bezwaar worden ingesteld binnen 6 weken na datum van openbare kennisgeving van dit besluit. De volledige tekst van het besluit kun je lezen onder deze link

Foto's (c) De Schiedammer Online

esthervergeer2

27-10-2021