Facilicom Group investeert fors in welzijn medewerkers

Facilicom Group investeert fors in welzijn medewerkers

SCHIEDAM - Dienstverlener Facilicom Group, met ruim 20.000 medewerkers één van de grootste werkgevers van Nederland, investeerde in 2023 fors in ondersteuning voor medewerkers op mentaal, fysiek en financieel gebied. Daarmee wist het familiebedrijf uit Schiedam onder andere het verzuimpercentage te laten dalen ten opzichte van 2022 en de instroom van medewerkers te laten stijgen.

Facilicom Group zet ook in 2024 in op ontwikkeling van haar professionals, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke aandacht, meldt het bedrijf in het vandaag gepubliceerde Sociaal Jaarverslag.

 In 2023 initieerde Facilicom Group diverse initiatieven en projecten om de fysieke en mentale gesteldheid van haar ruim 20.000 professionals te verbeteren. Dit past in de missie van het bedrijf om samen te werken aan een betere leefomgeving voor iedereen, in zowel het publieke als private domein. Om te inventariseren aan welke ondersteuning medewerkers het meeste behoefte hadden, zijn binnen het programma Facilicom Sociaal ruim 5.000 medewerkers gebeld met de vraag of het goed met ze ging en of ze een hulpvraag hadden. Zo konden vorig jaar alle medewerkers gebruik maken van de wegwijzer Hulp & Ondersteuning waarbij ze hulp kunnen krijgen bij stoppen met roken, ondersteuning bij thuisadministratie of een training fysieke belasting kunnen volgen.
 
Sociaal fonds voor medewerkers bij onverwachte uitgaven
Wendy Aendekerk, HR-directeur bij Facilicom Group, geeft aan dat uit Facilicom Sociaal onder andere bleek dat persoonlijke financiën een groot effect hebben op de mentale en fysieke gesteldheid van het personeel. Daarom investeerde het bedrijf hier in 2023 fors in. 'Alle medewerkers konden bijvoorbeeld aanspraak maken op het sociaal fonds voor onverwachte uitgaven, zoals brillen, contactlenzen en tandheelkunde,' licht Aendekerk toe. Facilicom Group voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor haar medewerkers, maar ook voor zijn of haar directe omgeving. 'Als familiebedrijf zit zorgen voor elkaar in ons DNA. Daarom vinden we deze financiële hulp zo belangrijk, we maken hiermee impact in de maatschappij,' zegt Aendekerk. Ze is ook blij dat vorig jaar een groot aantal medewerkers gebruik heeft gemaakt van Geldfit. Zij kunnen anoniem contact opnemen voor persoonlijk financieel advies. Aendekerk: 'Daarnaast nemen wij de kosten van een budgetcoach op ons. In 2024 willen we nog meer initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de financiële gezondheid van onze professionals. Het zijn onze mensen die onze diensten leveren. Als zij goed in hun vel zitten, profiteert iedereen daarvan. Daarom staat de mens ook centraal in ons bedrijf en vormen onze medewerkers het hart van onze strategie.'
 
Kansengelijkheid
De investeringen hebben in 2023 geleid tot onder andere een positief effect op het personeelsbestand. 'In een nog altijd erg krappe arbeidsmarkt is de instroom van medewerkers  in 2023 met 15% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar gaan we onze focus leggen op een nog meer inclusief selectieproces om kansengelijkheid te bevorderen. Ook ben ik blij dat we dit jaar ons mbo-traineeship vervolgen, waarmee we investeren in praktisch opgeleide medewerkers om hen meer kansen op de arbeidsmarkt te geven,' aldus Aendekerk. Daarnaast werkt Facilicom Group in dit kader samen met Albeda, zodat mbo’ers ervaring en kennis op kunnen doen in de organisatie.
 
Gerealiseerde maatschappelijke impact
Het bedrijf kijkt tevreden terug op 2023, naast de gerealiseerde maatschappelijke impact zijn ook de financiële doelstellingen gehaald, de financiële positie van Facilicom Group blijft zeer solide. 'We kijken met vertrouwen naar 2024. We hebben ook dit jaar hoge ambities om sociaal te ondernemen. Onze strategie moet de komende jaren leiden tot een duurzamer, toekomst vaster, inclusiever en meer impactvol bedrijf.'

Fotobijschrift:
Eén van de grootste werkgevers van Nederland investeert fors in welzijn medewerkers 

14-05-2024