Historische Vereniging Schiedam trapt af met ‘Dorpswandeling Kethel’

De wandelwerkgroep is klaar voor het nieuwe seizoen

De wandelwerkgroep is klaar voor het nieuwe seizoen

SCHIEDAM - De Historische Vereniging Schiedam organiseert van april tot oktober historische wandelingen.

Zondag 21 april om 11.00 uur is het tijd voor de ‘Dorpswandeling Kethel’. Deze wandeling gaat langs dorpsboerderijen, negoties en bewoners van de rond 1900 nog zelfstandige gemeente Kethel. Verzamel- en vertrekpunt is het voormalige raadhuis van Kethel, nu woonwinkel ’t Ketheltje, Schiedamseweg 26.

Duur van de wandelingen en groepsgrootte De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. De gidsen beperken de groepsgrootte tot maximaal 15 personen. Bij meer deelnemers wordt een nieuwe groep samengesteld.

Aanmelding wandelingen Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de wandeling door:
1- het formulier in te vullen op de site van de Historische Vereniging Schiedam: https://historischeverenigingschiedam.nl/wandelingen/kethel  2- een bericht te sturen naar wandelingen@historischeverenigingschiedam.nl

Aanmelding is niet verplicht maar wel fijn met het oog op het eventueel splitsen van de groep en het inzetten van een tweede gids.

Kosten Leden van de Historische Vereniging Schiedam betalen voor de wandeling €2,- en niet-leden €5,-.

Wandeling op maat De Historische Vereniging Schiedam denkt graag mee over een uitstapje voor familie, vrienden, collega’s, verenigingen of andere gezelschappen. De vergoeding die hiervoor wordt gevraagd, is bescheiden en bepalen we in overleg.

Stuur een berichtje naar Nico de Vries: wandelingen@historischeverenigingschiedam.nl of bel naar
06-2494 3927

Fotografie
Van Leeuwen
Bron
GAS beeldbank 00182
Bijschrift
Het centrum van het dorp Kethel omstreeks 1905, gezien vanuit een woning op de hoek van de Dorpsstraat, Noordeinde en Schiedamseweg, in de richting van de Kerklaan, de weg naar links bij het witte hek. Op de voorgrond staan kinderen bij de 'Verspeekpomp'. Rechts de paardenstal van de Vergulde Valk

15-04-2024