Cock de Jong (AOV) over de voortdurende bewoning van schimmelwoningen:

'De bewoners van Staatsliedenbuurt willen niet meer zo lang wachten'

'De bewoners van Staatsliedenbuurt willen niet meer zo lang wachten'

SCHIEDAM - Cock de Jong, fractievoorzitter van AOV, geeft aan zich te ergeren aan de ambtelijke benadering door de gemeente van een ernstig menselijk probleem: wonen in een woning waarin de schimmel op de muren staat en waar de tocht door de kieren giert. "De ambtenaren gaan om vijf uur 's middags naar huis, morgen gezond weer op en dan is er weer een nieuwe dag vol met procedures. De bewoners van de schimmelwoningen, waarvan verschillende met kinderen, hebben er geen uitzicht op wanneer zij eindelijk een fatsoenlijke, gezonde woning krijgen. 'Morgen gezond weer op' is als zij 's avonds naar bed gaan een uitzicht dat voor hen ontbreekt", zo wordt De Jong moedeloos van de maar voortdurende misstanden in de Staatsliedenbuurt. Opnieuw stelt hij daarom vragen aan het college van B&W.

"Naar aanleiding van de antwoorden op de gestelde vragen aangaande de Staatsliedenbuurt (zie hieronder in de bijlage de eerder door De Jong gestelde vragen en de antwoorden die hij erop kreeg van het college) heeft u ons geïnformeerd over het feit dat u intensief met Woonplus in gesprek bent om tot een overeenkomst te komen. De eerstvolgende stap in dit traject zou een partnerselectieprocedure voor een ontwikkelaar zijn.

Vraag:
Klopt het dat de gemeente al sinds begin januari 2023 bezig is om een adviesbureau in te huren om die selectieprocedure te begeleiden?

Waarom duurt dit zo lang?

De bewoners van de Staatsliedenbuurt willen niet meer zo lang wachten.

Vraag:
Kunt u ons een perspectief schetsen van de totale looptijd die rest om met Woonplus tot een overeenkomst te komen?

Cock de Jong
AOV"

Bijlage:
"Zie hieronder de beantwoording van jouw vragen over de Staatsliedenbuurt.

Vragen:
Regelmatig word ik aangesproken door bewoners van de Staatsliedenbuurt. Ook vandaag kreeg ik de vraag over uitverhuizen, de onzekerheid over de toekomst. Vandaar mijn vraag hoelang gaat het nog duren wanneer een besluit genomen gaat worden?

Wanneer komen het college en Woonplus tot een gezamenlijke standpunt?

Ligt het in de bedoeling dat de status van de bouwgrond erfpacht blijft en zo niet heeft het dan financiële gevolgen en wie gaat de rekening betale?

Wanneer kunnen de huidige bewoners een bewoonbare, schimmelvrije en tochtvrije woning tegemoet zien?

Antwoord:
Dank voor uw vraag. En begrijpelijk dat u door bewoners wordt aangesproken. Ook wij krijgen deze vragen. 

Op dit moment zijn wij intensief met Woonplus in gesprek om met elkaar tot een overeenkomst te komen. De vragen die u stelt over de bouwgrond en de financiële gevolgen, zijn onderdeel van de gesprekken. De Staatsliedenbuurt is een groot project en de afspraken dienen zorgvuldig gemaakt te worden. De volgende stap in het traject is een partnerselectieprocedure voor een ontwikkelaar die de nieuwe woningen gaat bouwen, dit traject doorlopen we samen met Woonplus. Hierover zullen wij u t.z.t. informeren."

Hier lees je ons eerdere artikel:
Bewoners schimmelwoningen Staatsliedenbuurt worden aan het lijntje gehouden
"College B&W laat bewoners letterlijk en figuurlijk 'in de kou' staan"

21-03-2023