Bamboo komt niet in ex-cannabiswinkel Spoenk maar in restaurant Palmyra

Coffeeshop gaat verhuizen van Boterstraat naar Parkweg

Coffeeshop gaat verhuizen van Boterstraat naar Parkweg

SCHIEDAM - Coffeeshop Bamboo wil verhuizen van de Boterstraat in Schiedam Centrum naar de Parkweg in Schiedam Nieuwland. Volgens de door de burgemeester gewijzigde exploitatievergunning kan de coffeeshop met ingang van maandag 8 februari aanstaande opengaan aan de Parkweg. Dan dient wél de coffeeshop aan de Boterstraat dicht te zijn. Bamboo komt overigens niet in het pand van de voormalige coffeeshop Spoenk op nummer 373, maar enkele deuren verder, op nummer 379. Dat is op de hoek met de Noordvestsingel. Daar was gevestigd het restaurant Palmyra.

De gemeente heeft per publicatiedatum 3 februari 2021 bekendgemaakt, dat de burgemeester op 29 januari 2021 de exploitatievergunning voor het exploiteren van coffeeshop Bamboo heeft gewijzigd. De wijziging ziet uitsluitend op verplaatsing van de coffeeshop van de Boterstaat 6 naar de Parkweg 379. De wijziging treedt op 8 februari 2021 in werking. Gelijktijdig dient vanaf die datum exploitatie aan de Boterstraat 6 te eindigen. Alle andere aspecten, zoals openingstijden, exploitanten, leidinggevenden, enz. blijven ongewijzigd.

De exploitanten zullen op korte termijn contact leggen met de omgeving van de Parkweg 379 om kennis te maken, informatie te delen over hun bedrijfsvoering en gelegenheid te geven voor het stellen van eventuele vragen, zo meldt de gemeente.

Vanaf 29 januari 2021 ligt een afschrift van het wijzigingsbesluit, gedurende zes weken, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde periode kun je tegen het wijzigingsbesluit een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom je tegen de wijziging bent en waarom je vindt dat je rechtstreeks in je belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kun je sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

Intussen blijft de gewijzigde vergunning geldig. Als je echter vindt dat er een spoedeisend belang is waardoor de gewijzigde vergunning direct moet worden geschorst, dan kun je daarvoor een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat je tevens een bezwaarschrift bij de burgemeester hebt ingediend. Aan de procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden.

Overigens was de coffeeshop Bamboo nog maar kort open aan de Boterstraat, namelijk sinds zaterdag 7 november 2020 (foto onder genomen enkele dagen na de opening aan de Boterstraat).

bamboo

04-02-2021