Gemeente sluit erfpachtcontract voor 99 jaar met bouwmarkt

Bouwmaat in Spaanse Polder gaat pand verder verduurzamen

Bouwmaat in Spaanse Polder gaat pand verder verduurzamen

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft een erfpachtrecht in de Spaanse Polder uitgegeven aan BME Bouwmaten Nederland bv. Wethouder Antoinette Laan (Bedrijventerreinen) en van het bedrijf bestuurder-directeur Pieter van Leusden tekenden gisteren de overeenkomst. Het gaat om het perceel aan de Bettoweg 6, 20/Philippusweg 3-7 van ruim 6500 m² groot, waar Bouwmaat al is gevestigd.

De gemeente Schiedam geeft grond in erfpacht uit voor 99 jaar. Met het oog op deze periode stelt de gemeente een aantal eisen aan de erfpachter. Behalve dat het om een passende locatie voor het bedrijf moet gaan, is de minimale grootte van een bedrijf 1.250 m², moet de erfpachter financieel solide zijn en het vastgoed voldoen aan het Toetsingskader Duurzaamheid en het Materialenpaspoort. Het pand van Bouwmaat dateert van 2001. De vastgoedeigenaar heeft gekozen voor een verdere verduurzaming van de opstallen.

“De erfpachter heeft de samenwerking met de gemeente gezocht om de ambitie te realiseren die we met elkaar voor ogen hebben met de Spaanse Polder en ook de ’s-Gravelandsepolder. Het is goed dat het bedrijfsleven en gemeente daarin samen optrekken", aldus wethouder Laan.

De erfpachter zal de bestaande opstallen verder verduurzamen. Zo komt er 2.500 m2 zonnepanelen op het dak. Tevens worden onder meer aanpassingen gedaan, waardoor de cementsilo kan worden gespoeld met hemelwater in plaats van leidingwater.

“Ons pand in Schiedam is relatief nieuw, maar toch kijken we als eigenaren tegenwoordig met een andere blik naar ons vastgoed. Wij hebben onszelf tot doel gesteld dat al onze panden CO2 neutraal moeten worden. In samenwerking met de gemeente Schiedam zijn we er op deze locatie inmiddels ruimschoots in geslaagd”, zegt Pieter van Leusden.

"De duurzame aanpassingen aan dit bedrijfsgebouw past in de visie die de gemeente met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict voor ogen heeft. Door herstructurering van de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder wil de gemeente vastgoedeigenaren stimuleren het vastgoed duurzaam te vernieuwen. De ambitie van de gemeente Schiedam is om samen met de ondernemers de polders te transformeren tot de bedrijventerreinen van de toekomst", zo stelt de gemeente. 

Foto: v.l.n.r. directeur-bestuurder BME Bouwmaten Nederland BV Pieter van Leusden, vestigingsmanager Louis Brouwer, wethouder Antoinette Laan (foto door Jan van der Ploeg)

22-09-2022