Bewoners Van Raalteplein verenigen zich tegen verbouwingsplannen Woonplus

Bewoners Van Raalteplein verenigen zich tegen verbouwingsplannen Woonplus

SCHIEDAM - Bewoners van het Albert van Raalteplein 15 tot en met 56 in Schiedam hebben eind vorige maand een brief naar Woonplus gestuurd, waarin ze zich uitspreken tegen de voorgenomen verbouwing van hun woning. Die plannen voor verbouwing worden erdoorheen gejaagd, vinden zij, terwijl er nog dertig jaar is om 'van het gas af te gaan'. De bewoners vinden onder meer dat zij eenzijdig geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen van de verbouwing en dat een verboden monopolie ontstaat, aangezien zij verplicht zullen worden warmwaterlevering van Woonplus/Eneco te betrekken. De desbetreffende bewoners verzochten ons de brief als INGEZONDEN brief te plaatsen. Je kunt de brief hieronder lezen.

INGEZONDEN

"De bewoners (hierna: ’het collectief), zoals opgenomen onderaan deze brief, tekenen hierbij bezwaar aan tegen de geplande verbouwwerkzaamheden zoals die staan beschreven in de brochure “info huurverbetering” d.d. 7 december 2020. Daarnaast dient het collectief een klacht in over de manier van informeren van de bewoners en het onrechtmatig handelen van de medewerkers van Hemubo.

Op 7 december 2020 hebben de bewoners een brochure van Woonplus en Hemubo genaamd “info huurverbetering” ontvangen. U bent in deze brochure niet eerlijk en transparant. Dit betreft een eenzijdige berichtgeving waarin enkel de – mogelijke – voordelen van de verbouwing worden genoemd, en niet wordt geïnformeerd over de nadelen van de vooringenomen verbouwing. Het gevolg hiervan is dat bewoners zonder goed geïnformeerd te zijn een beslissing moeten nemen. Er is sprake van dwaling. Hierbij komt de tijdsdruk. U geeft de bewoners slechts 8 dagen om de akkoordverklaring te tekenen. Deze periode is veel te kort om een goed overwogen beslissing te nemen aangezien de bewoners de nadelen zelf moeten onderzoeken. Daarnaast hebben sommige bewoners “JA” gestemd omdat zij niet op de hoogte waren van de vele nadelen van de verbouwing. Op basis hiervan, geeft het collectief u hierbij aan, geen vertrouwen te hebben in u en niet in de procedure. Het collectief geeft u hierbij te kennen de procedure omtrent de (reeds) ingevulde akkoordverklaringen als ongeldig te beschouwen, deze personen hebben immers niet geïnformeerd en onder tijdsdruk een keuze moeten maken.

Daarnaast is Hemubo financieel afhankelijk van het project en is daarmee niet voldoende objectief om de akkoordverklaringen op een eerlijke manier te verzamelen en de uitslag bij te houden. Het collectief verzoekt Woonplus en Hemubo om deze procedure nog een keer te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij, nadat alle bewoners zowel geïnformeerd zijn over de voordelen en de nadelen.

Op 22 december zijn meerdere bewoners bezocht door twee mannen van Hemubo, zij zijn bij deze bewoners langsgekomen om bewoners alsnog over te halen akkoord te gaan met de geplande verbouwing. De twee medewerkers hebben bewoners onder druk gezet en onder valse beweringen bewoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn tot het “JA” tekenen van de akkoordverklaring gedwongen en misleid. Wij hebben onder andere de volgende onregelmatigheden geconstateerd:

1.       De bewoonster van nummer 35 heeft op 22 december zonder Nederlands te spreken een blanco akkoordverklaring getekend. Zij begrijpt verder niet waarvoor zij heeft getekend. De medewerkers van Hemubo mogen niet een blanco formulier laten tekenen en de rest zelf invullen. Deze medewerkers hebben misbruik gemaakt van het feit dat mevrouw niet goed Nederland spreekt. De hoofdbewoner van nummer 35 trekt hierbij de onterecht verkregen verklaring terug. De hoofbewoner is TEGEN de verbouwing.

2.       De dochter van de hoofdbewoonster op nummer 23 die heeft op 22 december een akkoordverklaring getekend. Zij had in eerst instantie “NEE” ingevuld, maar de medewerkers van Hemubo hebben haar onder druk gezet om toch “JA” in te vullen. Daarnaast is de dochter niet bevoegd om de akkoordverklaring te tekenen. De hoofdbewoonster mevrouw F. Aways trekt hierbij de onterecht verkregen verklaring terug. De hoofdbewoonster is TEGEN de verbouwing

3.       Op 22 december zijn de twee medewerkers langs geweest bij nummer 40. Hierbij is geconstateerd dat deze medewerkers geïnstrueerd zijn om alleen de voordelen van de verbouwing te vertellen. Daarnaast gebruiken zij valse beweringen en dreigen zij de bewoner door te vertellen dat als zij niet voor “JA” tekent, zij het recht op schadevergoeding verliest, omdat de 70% al is behaald. Hoogstwaarschijnlijk hebben zij deze beweringen ook gebruikt bij de overige bewoners. De hoofdbewoner is en blijft TEGEN de verbouwing.

4.       Op 22 december zijn de twee medewerkers langs geweest bij nummer 55. Ook hier kwamen de twee medewerkers dreigend over en gebruikten zij valse beweringen. Ze vertelden de bewoner dat als hij niet tekent, de verbouwing toch voor 2025 zal doorgaan. Naast dat deze bewering niet klopt, mag dit niet worden gebruikt om bewoners onder druk te zetten om toch akkoord te gaan met de akkoordverklaring. Bewoners moeten zelf een beslissing nemen op basis van zowel de nadelen als de voordelen. De hoofdbewoner is en blijft TEGEN de verbouwing.

Op basis van de bovengenoemde onregelmatigheden, heeft het collectief alle vertrouwen in Hemubo verloren, willen zij geen bemoeienis van hen en zijn medewerkers van Hemubo niet meer welkom in de flat.

Daarnaast zitten er naast de voordelen die beschreven zijn door Hemubo en Woonplus ook vele nadelen aan de verbouwing. Nederland moet pas in 2050 volledig van het gas af, we hebben dus nog 30 jaar. Er is dus geen reden voor de bewoners om deze verbouwing zo snel mogelijk erdoorheen te jagen. De bewoners begrijpen dat de woning van het gas af moet, maar dat betekent niet dat de bewoners akkoord gaan met de nadelen. De enige partij die hiervan profiteer is Woonplus zelf. Woonplus wil de woningen zo snel mogelijk van het gas af halen, niet de bewoners. De woningverbetering is bedoeld voor de bewoners en niet alleen voor Woonplus. Woonplus moet dan ook alle kosten dragen en alle schade vergoeden en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Om dit te kunnen doen is een duidelijk plan nodig waarin alle factoren zijn beschreven. Op dit moment zijn er over veel factoren geen duidelijke afspraken en zijn de bewoners het niet eens met de volgende punten:

1.       Na renovatie loopt er ook warm water door de leidingen in de kamers die niet worden gebruikt, hier ontstaat warmteverlies. Dit zorgt tevens voor extra kosten. Dit is in tegenstelling tot het informatieboekje waarin wordt verondersteld dat de kosten niet omhooggaan. Wij eisen een garantie dat de energiekosten niet omhooggaan.

2.       De bewoners raken de ruimte achter de voordeur grotendeels kwijt waardoor daar geen schoenenkast of kapstok kan worden neergezet. In de kleine ruimte die overblijft past geen schoenenkast of kapstok. Ook kan de schoenenkast en kapstok niet meer gebruikt worden. Aangezien de bewoners door de verbouwing oppervlakte zullen missen, eist het collectief om een proportionele huurverlaging. De huur is immers mede gebaseerd op het aantal m2. Daarnaast eist het collectief dat Woonplus de nieuwe schoenenkast en kapstok en de plaatsing hiervan vergoedt. Er wonen ook grote gezinnen in de flat die alle schoenen niet ergens anders kwijt kunnen en daarnaast lopen de meeste bewoners niet met schoenen naar binnen, deze moeten in de gang worden opgeborgen.

3.       Na het verwijderen van cv-buizen heb je een gat in je vinyl, tegels of laminaat dat gedicht moet worden. Het collectief eist hierbij een ondubbelzinnig schriftelijk antwoord over hoe u dit gaat oplossen als er geen stuk laminaat, tegel of vinyl beschikbaar is om de gaten netjes af te werken en een schadevergoeding indien dit niet mogelijk is.

4.      Er komt een verwarming in de douche boven de wasmachine waardoor hier geen droger meer op kan worden gezet. Het collectief gaat hier niet mee akkoord. In plaats van een normale radiator willen wij een handdoekradiator. De handdoekradiator dient in de douche aan de overkant van de plaats voor de wasmachine geplaatst te worden. Op deze manier hebben de bewoners geen last van de verwarming en is deze ook nog eens functioneel.

5.       De bewoners krijgen een losse inductiekookplaat en dus geen keuken met inbouwkookplaat. Na de verbouwing kan het huidige gasfornuis niet meer gebruikt worden. In plaats van de inductiekookplaat kan ook gekozen worden voor een financiële vergoeding van 350 euro. Bijna alle bewoners van de flat hebben een gasfornuis met oven. Na de verbouwing kan het gasfornuis niet meer gebruikt worden, wel is de oven nog altijd nodig. Het is geen optie om de inductiekookplaat op het aanrecht neer te zetten, dan kan het aanrecht niet meer voor de oorspronkelijke en hiervoor bestemde doeleinden gebruikt worden. Indien u uw wensen wenst door te drukken, dan eist het collectief een realistische onkosten vergoeding voor het kopen en plaatsen van een inductiefornuis met oven ter hoogte van ten minste 950 Euro.

6.       Schadevergoeding van 300 – 400 euro is zeer onredelijk, uitbuitend en zeer laag ten opzichte van de nieuw-ontstane onkosten, de reeds geleden schade en de nog te komen schade. De verbouwing zal op basis van de planning een week duren. De verbouwers mogen niet zonder begeleiding van de bewoner de woning betreden om hun werkzaamheden uit te voeren. De bewoner kan hierdoor niet naar buiten, niet buiten huis werken en thuis niet geconcentreerd thuiswerken- als dit mogelijk is; het collectief eist per dag een schadevergoeding van 200 euro, voor een week is dit dus 1000 Euro. Voor iedere dag langer dan een week conform boeteclausule een schadevergoeding van 500 euro per dag zonder een maximum.

7.       Als gevolg van de verbouwing gaat de huur 15 euro per maand omhoog en hier komt de jaarlijkse verhoging op 1 juli 2021 nog bij. Dit is belachelijk. Door de verbouwing zou de huur verlaagd moeten worden, u neemt zelfs m2 in beslag. Het feit dat de kosten voor de huur van de geiser en de vastrechtkosten van gas als besparing komen voor de bewoners, is geen aanleiding om de huur met 15 euro te verhogen. Daarnaast is zowel de huur als de servicekosten al verhoogd in 2020, wat al veel te ver gaat in deze coronacrisis. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de andere flats voorzien van dubbel glas en een gesloten deur bij de hoofdingang en is deze flat achterwege gebleven met als argument geldgebrek. Ondertussen hebben de bewoners van deze flat wel minimaal even veel huur betaald voor veel minder woonplezier. Het is dan ook schandalig dat Woonplus wil profiteren van deze situatie na alle gebreken in de woningen die nooit zijn opgelost. Het voordeel met betrekking tot het niet meer betalen van de huurkosten van de geiser en de vastrechtkosten gas behoort aan de bewoner en niet aan Woonplus die al miljoenen subsidie ontvangt van Europa, Rijksoverheid en Gemeente.

8.       De verbouwing brengt lelijke leidingen in het huis, die ervoor zorgen dat het woonplezier achteruitgaat. De leidingen kunnen ook op een andere manier aangelegd worden, maar Woonplus kiest voor de makkelijkste en goedkoopste manier. Bewoners willen niet dat de woning eruitziet als een fabriek. Daarom eist het collectief om de leidingen netjes weg te werken en daarbij de voorbeeldbeelden aan de bewoners voor te leggen zodat zij geïnformeerd akkoord kunnen gaan.

9.       De woningen worden van het gas afgehaald, maar de CV-ketel op de begane grond die na renovatie voor warm water gaat zorgen werkt ook op gas. Woonplus wil de woningen in de toekomst aansluiten aan een andere energiebron. Uit het interview op 9 december 2020 met SchieTV met de directeur van Woonplus blijkt dat Woonplus dit project wil uitvoeren omdat zij de subsidie niet mis willen lopen en voor hun eigen imago. Zij willen de eerste wijk in Nederland van het gas af halen. Er wordt verder niet overlegd met bewoners met verschillende meningen hierover er is alleen gesproken met ja-knikkers die niet eerlijk en transparant geïnformeerd zijn over de voor- EN nadelen. Woonplus wil dit project zo snel mogelijk erdoorheen jagen en dit gaat ten koste van de bewoners. Het collectief eist dat Woonplus transparant is over de voor en nadelen van de verbouwing. Het niet mislopen van de subsidie is geen reden om de verbouwing uit te voeren met grote nadelige gevolgen voor de bewoners. Zij hebben ook van Hemubo vernomen dat Woonplus tegen onderhandelingen is met bewoners. Deze manier van werken door Woonplus is niet conform de missie van Woonplus. De verbouwing volgens plan laten verlopen zorgt voor een negatieve bijdrage aan de leefkwaliteit van Schiedammers.

10.   De strippenkaart is een misleidende gift. Het is schandalig dat de keuzes die met de strippenkaart gekozen kunnen worden ten koste gaan van de al onredelijk lage schadevergoeding. Wij eisen dat de strippenkaart los wordt gekoppeld van de schadevergoeding en dat die naast de schadevergoeding gegeven wordt.

11.   Voor de levering van warm water zitten wij na de verbouwing vast aan Woonplus/Eneco. Hiermee wordt een verboden monopolie gecreëerd, terwijl de energiemarkt juist een vrije markt is. Bewoners hebben hierdoor geen keuzevrijheid en kunnen bewoners met principiële of financiële bezwaren tegen de leverancier geen ander marktspeler kiezen. Daarnaast wordt er een warmtenet aangelegd voor miljoenen euro's zonder de zekerheid dat alle bewoners van Groenoord aangesloten willen worden. De bewoners met een koopwoning kunnen ook kiezen voor alternatieve warmtebronnen zoals een warmtepomp. De kosten voor het bouwen van het warmtenet worden dan alleen verdeeld onder de bewoners met een huurwoning. Dit betekent dat de kosten dan omhoog zullen gaan.

Het collectief heeft een jurist ingeschakeld, deze heeft het collectief geïnformeerd naar de rechten onder huurrecht en heeft begeleid tot opstelling van deze brief.  Onze rechtsvertegenwoordiger is bereid om bovengenoemde mondeling toe te lichten.

In Bijlage 1 treft u de handtekeningen van het collectief, dit betreft een collectieve klacht van 23 bewoners. Dit is 53,27% (23 van de 44) van de bewoners, wat dus betekent dat minder dan 70% akkoord gaat met de verbouwing. In bijlage 2 zijn foto’s van de voorbeeldwoningen toegevoegd. De “verbeteringen” zijn enkel verbeteringen vanuit uw kant, de bewoners wensen zeker niet dat hun woning op deze wijze wordt verbouwd.

U wordt dringend verzocht om uiterlijk op maandag 4 januari 2021 inhoudelijk te reageren op de hierbij ingediende klachten en gronden van bezwaar. Volgens u is deze termijn van reactie redelijk, aangezien u de bewoners dezelfde periode heeft gegeven om te reageren door middel van de akkoordverklaring.

S. Ali                                                                                                    A. Kaddouri

Namens Collectief van bewoners aan het Albert van Raalteplein nummers 15 t/m 56"

Reactie Woonplus en Hemubo
De redactie heeft Woonplus en Hemubo om een reactie gevraagd. Hieronder kun je de gezamenlijke reactie lezen van Woonplus en Hemubo: 

"Woonplus en Hemubo betreuren het ontstane sentiment en het negatieve beeld over het verbeteren van de woningen.

Alle bewoners zijn op voorhand  geïnformeerd en gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep. Enkele bewoners hebben plaats genomen in de klankbordgroep en plannen zijn samen met hen ontwikkeld.

Woonplus en Hemubo herkennen zich dan ook niet in de aangehaalde punten over communicatie en renovatieplannen. Dat neemt niet weg dat Woonplus en Hemubo de opmerkingen van een aantal bewoners (het collectief) ter harte nemen en graag met hen in gesprek willen hoe we hun zorgen kunnen wegnemen. Een afspraak hiervoor is reeds ingepland."

N.B.
Hier lees je de opheldering die OuderenPartij Schiedam aan burgemeester Lamers vraagt over de door de partij vermeende informatie-ongelijkheid onder raadsleden voorafgaand aan het inmiddels aangenomen raadsvoorstel voor het 'van het gas afhalen' van Groenoord:
https://deschiedammeronline.nl/artikel/details/van-het-gas-los-is-aangenomen-maar-kregen-alle-raadsleden-vooraf-zelfde-informatie

 

 

06-01-2021