Definitieve uitslag verkiezing waterschap Delfland

In Schiedam is de PvdA groter dan de VVD

In Schiedam is de PvdA groter dan de VVD

DELFT/SCHIEDAM - Het centraal stembureau heeft donderdagochtend 23 maart 2023 tijdens een openbare zitting de uitslag voor de verkiezing van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland definitief vastgesteld. BBB won de waterschapsverkiezingen bij Delfland. Deze nieuweling komt met vier zetels in het algemeen bestuur. Ook VVD en Water Natuurlijk zijn de komende vier jaar allebei verzekerd van vier zetels.

uitslagschema

AWP voor water, klimaat en natuur, Partij van de Arbeid (PvdA) en Partij voor de Dieren behouden ieder hun drie zetels. En ook het CDA blijft met twee zetels vertegenwoordigd. ChristenUnie-SGP, Belang van Nederland (BVNL) en JA21 behaalden ieder één zetel, 50PLUS verliest haar enige zetel. GOUD slaagde er bij haar eerste deelname aan de verkiezingen niet in een zetel te bemachtigen.

Door een wetswijziging over het aantal geborgde zetels bij waterschappen, zijn er in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland vijf zetels meer te verdelen dan tijdens de vorige waterschapsverkiezingen. De geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Twee geborgde zetels in het algemeen bestuur van Delfland zijn bestemd voor Natuurterreinen en twee zetels zijn bestemd voor Ongebouwd.

Hoe nu verder?
Het huidige algemeen bestuur neemt op maandag 27 maart om 15.30 uur afscheid. Twee dagen later, op woensdag 29 maart om 15.30 uur, vindt de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur plaats. Dan leggen de nieuwe leden de eed of belofte af. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in het kantoor van Delfland. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen of live beluisteren via hhdelfland.waterschapsinformatie.nl. In de komende weken vinden ook de coalitieonderhandelingen plaats.

Definitief opkomstcijfer
Van de in totaal 1.001.976 opgeroepen kiezers hebben 449.148 mensen in het beheergebied van Delfland hun stem uitgebracht. Hiermee komt het opkomstcijfer op 44,8%. De leden van het centraal stembureau hebben 23 maart vastgesteld dat er geen hertelling noodzakelijk is. Daarnaast hebben ze de zeteltoekenning per partij en per kandidaat vastgesteld. Dit maakt de hier genoemde uitslag definitief.

Schiedam ziet er anders uit
In Schiedam werden 65175 mensen opgeroepen om te stemmen. Het aantal stembiljetten dat binnenkwam bedroeg 26117 (waarvan 128 ongeldig). Het opkomstpercentage is 40%. Dat is dus fors minder dan in het hele gebied van het waterschap Delfland.

Naar de BBB gingen 4583 stemmen, naar de PvdA 3395, naar de VVD 3009 stemmen, naar AWP 2972, naar Partij voor de Dieren 2695, naar Water Natuurlijk 2410, naar JA21 1891, naar CDA 1572, naar 50plus 1063, naar Belang van Nederland 880, naar CU-SGP 758 en naar Goud 404. 

In Schiedam is - net als in het gehele gebied van het waterschap Delfland -  de BBB in één klap de grootste partij. In heel Delfland staat de VVD op de tweede plek. In Schiedam is dit anders, daar is de PvdA de tweede partij. De VVD staat in Schiedam op de derde plaats. Water Natuurlijk dat in geheel Delfland op de derde plaats uitkwam, deed het in Schiedam slecht met slechts een zesde positie. 

Foto: het buitengebied tussen Schiedam en Delft (foto door Louise Melchers)

23-03-2023