Op deze plek in Schiedam Oost komen:

Basisschool, sporthal, commerciële ruimtes én 150 woningen

Basisschool, sporthal, commerciële ruimtes én 150 woningen

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam hebben donderdag 20 oktober 2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Ballast Nedam Development. De overeenkomst is het startsein voor de herontwikkeling van de Peperkliplocatie in Schiedam Oost. Het plan omvat ook woningbouw.

proost360

De gezamenlijke ambitie van genoemde partijen is om hier een ‘Hart van de Wijk’ voor Oost te realiseren. De Peperkliplocatie biedt uiteindelijk ruimte aan een nieuwe basisschool, een sporthal, aan maatschappelijke en commerciële functies en circa 150 woningen (appartementen).

De officiële ondertekening vond plaats om 16.30 uur in aanwezigheid van wethouder Antoinette Laan (met bouwen en wonen in haar portefeuille), directeur Peter Jonkers van Primo en Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development.

“Welke partner gaat samen met de gemeente, Stichting Primo en andere belanghebbenden een integrale visie en een haalbaar plan opstellen voor de Peperkliplocatie?” Met deze uitvraag riep de gemeente Schiedam in december 2021 marktpartijen op zich aan te melden voor deze uitdagende opgave. "De visie, inclusief plan van aanpak, van Ballast Nedam Development in samenwerking met Kikx Development kwam na een zorgvuldige selectieprocedure als beste naar voren", zegt de gemeente. Zij zijn daarin bijgestaan door de architecten van MoederscheimMoonen en Orange Architects. Tevens leverden Felixx Landscape & Planners, &Flux, Stipo, Spark Parkeren en Climate Neutral Building bijdragen.

Impuls aan duurzame woningvoorraad
De gemeente geeft in een persbericht aan dat Wethouder Antoinette Laan te spreken is over de hoge duurzaamheidsambities van deze ontwikkelaar en de focus op een gezonde leefomgeving. Laan: “De gemeente Schiedam wil hiermee een impuls geven aan de duurzame woningvoorraad in Schiedam. Door een hart te creëren met verschillende maatschappelijke functies zal de Peperkliplocatie de schakel vormen tussen het stationsgebied, Schiedam-Oost, de nieuwbouw op Schieveste en de oude binnenstad.” De ontwikkeling van de Peperkliplocatie is onderdeel van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

Gefaseerd bouwen
De gemeente Schiedam gaat de komende maanden samen met Stichting Primo en de ontwikkelende partijen een haalbaarheidsonderzoek doen. Het is van belang, zo merkt de gemeente op, dat de kinderen van de basisschool en de gebruikers van de sporthal zo min mogelijk overlast ervaren van deze ontwikkeling. Om deze reden zal Ballast Nedam Development gefaseerd bouwen, zodat de school en de sportzalen in gebruik kunnen blijven.

Peter Jonkers van Stichting Primo Schiedam: “Met onze partners willen we zorgen voor een mooie en veilige plek waar ruimte en aandacht is voor kinderen, ouders en bewoners. We worden door dit initiatief samen met onze partner KomKids in de gelegenheid gesteld om goed onderwijs en kinderopvang te blijven realiseren. Sterker nog: het biedt mogelijkheden voor verrijking door de samenwerking met de andere partners. Wij zijn ook trots op de gemeente Schiedam die met deze ontwikkeling de impuls geeft die deze wijk nodig heeft!”

Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development, zei uit te kijken naar de samenwerking met alle betrokken partijen. “Wij zien het als een voorrecht aan de slag te gaan met een locatie waar we zoveel maatschappelijke waarde kunnen toevoegen. Als klimaatpositieve ontwikkelaar gaan we verder dan vastgoed. We zorgen ervoor dat wij zoveel mogelijke elementen, die een langer gezond en gelukkig leven mogelijk maken, verwerken in onze gebiedsontwikkelingen.”

Afbeelding: schets van het nieuwe plan
Foto: v.l.n.r. Peter Jonkers, Antoinette Laan, Onno Dwars

20-10-2022