Alle grote waterkeringen dicht en dat is uniek

Alle grote waterkeringen dicht en dat is uniek

REGIO - Niet alleen het verkeer op de grond en in de lucht ondervindt hinder van de storm Pia, maar ook het vervoer over water. De Maeslantkering en Hartelkering zijn gesloten. Daarmee zijn alle 6 de stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat op dit moment dicht. Dat is een unicum, zo meldt Rijkswaterstaat vanavond.

Vanmorgen is de stormvloedkering Ramspol gesloten. Daarna volgden de Hollandsche IJsselkering, de Haringvlietsluizen en de Oosterscheldekering.

De laatste (en tevens eerste) keer dat alle keringen dicht waren was op 3 januari 2018. Echter, dat was onder andere omstandigheden. Het sluitingspeil van de Europoortkering (Maeslant- en Hartelkering) was in dat stormseizoen eenmalig bijgesteld naar 2.60 m om de keringen onder stormachtige condities te kunnen testen. Vandaag is de eerste keer dat het criterium van de Maeslantkering (een verwacht waterpeil van 3.00 m bij Rotterdam) is bereikt.

Naar verwachting is de kering morgenochtend rond 06.00 uur weer volledig geopend en wordt de Nieuwe Waterweg vrijgegeven voor de scheepvaart, aldus Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie zie deze webpagina van Rijkswaterstaat:
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/12/storm-pia

Foto: Maeslantkering (archieffoto, foto gemaakt door Gert Struijs)

21-12-2023