Afspraak is dat er tijdens de gemeenteraad geen onderlinge discussies via sociale media zijn

Afspraak is dat er tijdens de gemeenteraad geen onderlinge discussies via sociale media zijn

SCHIEDAM - Voorafgaand aan en ook tijdens gemeenteraadsvergaderingen vindt er ook via Whatsapp de nodige afstemming plaats tussen raadsleden en wethouders. Wij vroegen de gemeente of er regels zijn waar de raadsleden zich tijdens vergaderingen aan moeten houden.

Is het raadsleden toegestaan te Whatsappen e.d. tijdens raadsvergaderingen? Zijn daar regels of afspraken over?, vroegen wij.

De woordvoerder van de gemeente Schiedam laat ons desgevraagd weten:
"Afgesproken is, dat tijdens de raads- en commissievergaderingen de leden van de raad geen onderlinge discussie via sociale media, zoals Twitter, voeren. Als u inhoudelijk met elkaar in discussie wil gaan, is daar tijdens een raads- of commissievergadering voldoende ruimte voor. Informatievoorziening via sociale media, bijvoorbeeld over een ingenomen standpunt, is geen probleem. Daarnaast kan uitbundig gebruik van sociale media tijdens een vergadering naar buiten toe het beeld geven dat u met andere zaken bezig bent dan met de vergadering. Vergelijkbaar met het lezen van de krant tijdens een vergadering. Uiteraard kunt u via sociale media geen geheime informatie verspreiden. Wel kunt u melden dat er over een onderwerp besloten wordt vergaderd, maar de inhoud van het besprokene en de wijze waarop dit gebeurt, vallen ook onder de geheimhouding."

De Ouderenpartij Schiedam vroeg op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie ten aanzien van de besluitvorming inzake 'van het gas los gaan' van Groenoord. De partij kreeg een aantal van de gevraagde documenten verstrekt. Daaruit blijkt onder meer dat er voorafgaand aan een raadsvergadering en tijdens de raadsvergadering via Whatsapp wordt overlegd. In de afbeelding zie je bijvoorbeeld een fragment uit de communicatie tijdens de raadsvergadering tussen wethouder Minhas (VVD) en Dogukhan Ergin, fractievoorzitter DENK. Meer lees je in ons artikel van afgelopen maandag:
26-4-2021 - Ouderenpartij Schiedam krijgt (voor deel) gevraagde documenten 'Groenoord van het gas los' | artikel (deschiedammeronline.nl), Onder meer Whatsapp-verkeer laat politiek gekonkel zien
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/ouderpartij-schiedam-krijgt-voor-een-deel-gevraagde-documenten-te-zien

 

28-04-2021