Voor huishoudens met inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm

Aanvragen energietoeslag vanaf 1 juni mogelijk

Aanvragen energietoeslag vanaf 1 juni mogelijk

SCHIEDAM/VLAARDINGEN/MAASSLUIS - Vanaf 1 juni 2022 is het voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een laag inkomen (dat wil zeggen een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) mogelijk om de energietoeslag 2022 van € 800,- aan te vragen.

Deze eenmalige toeslag is in april al betaald aan de inwoners die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts hadden. Andere inwoners met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) kunnen de toeslag vanaf 1 juni aanvragen via de website van Stroomopwaarts.

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Het kan voor inwoners
moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Het kabinet geeft daarom een eenmalige
energietoeslag van 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen. Dit zijn huishoudens
met een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Gemeente schiet voor
De Rijksoverheid heeft nog geen wetswijziging aangenomen waarmee de energietoeslag
officieel is vastgelegd. Daarom hebben de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op 24 mei jl. besloten dat zij dit geld voorschieten.

Meer informatie
Op www.stroomopwaarts.nl/energietoeslag staat meer informatie over de energietoeslag
en het aanvragen. Daar wordt ook beschreven wat 120% van de bijstandsnorm is. Inwoners
kunnen met vragen ook het Klant Contact Centrum bellen via 010 246 55 55.

Hulp bij aanvragen
Voor hulp bij het aanvragen kunnen mensen terecht bij de Formulierenbrigade. Op
www.stroomopwaarts.nl/formulierenbrigade staan de telefoonnummers en de adressen
van de formulierenbrigade per gemeente. 

Foto: een locatie van Stroomopwaarts in Schiedam (archieffoto, foto door Louise Melchers)

25-05-2022