Aanleg 'poldertuin' in Park Kethel

Aanleg 'poldertuin' in Park Kethel

SCHIEDAM - Een twaalftal bewoners van Schiedam Noord neemt het initiatief om van Park Kethel een mooier park te maken. Aanstaande zaterdag gaan vrijwilligers aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een poldertuin in Park Kethel.

Er is de afgelopen tijd gewerkt aan de uitwerking van een door de gemeente gemaakt concept beheerplan. Op basis hiervan hebben de bewoners een uitwerkingsagenda gemaakt. Dit wordt binnenkort aan de gemeente aangeboden. 

Samen met de afdeling Kethel van de Historische Vereniging Schiedam en de Midden-Delflandvereniging zijn de bewoners aan het werk om extra informatiebordjes te plaatsen bij en over bijzondere elementen in het Park Kethel om de verbinding te leggen tussen het park en het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Voorts wordt er gewerkt aan een website en een Facebookpagina om meer mensen te interesseren voor bezienswaardigheden, wetenswaardigheden en evenementen in Park Kethel en de activiteiten van de Vrienden van Park Kethel. 

Poldertuin
Aanstaande zaterdag wordt er langs het Jaap de Raatpad gestart met werkzaamheden voor de aanleg van een zogenoemde poldertuin: een tuin met planten, bloemen, bomen en eetbare gewassen die van nature groeien en bloeien in dit specifieke gebied. Zaterdag 1 april a.s. om 9.30 uur is er in het NME aan de Harreweg 10 – 12 een inloopgelegenheid, waar informatie wordt gegeven over de werkzaamheden. Vanaf 10.00 uur gaat men in het gebied langs het Jaap de Raatpad aan de slag met werkzaamheden. De organisatie kan nog vrijwilligers gebruiken. Informatie hierover:

vriendenvanparkkethel@gmail.com
info@parkkethel.nl

Tel.: 06-30067216

Foto: het gebied langs het Jaap de Raatpad (archieffoto, mei 2020)

27-03-2023