OuderenPartij Schiedam voelt zich overvallen en voelt college B&W aan de tand:

Club 40 gemeenten (Schiedam is lid van de club) wil bewoners kunnen dwingen van het gas af te gaan

Club 40 gemeenten (Schiedam is lid van de club) wil bewoners kunnen dwingen van het gas af te gaan

SCHIEDAM - Schiedam is deelnemer aan de G40, een stedennetwerk van 40 middelgrote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Een wethouder van de gemeente Assen zegt voor de G40 te spreken, als zij pleit voor meer mogelijkheden voor gemeentes om bewoners te dwingen om van het gas af te gaan. De OuderenPartij Schiedam vraagt om opheldering. Vindt het college van B&W van Schiedam dit echt? Zo ja, is de gemeenteraad hierover dan gepolst?

"Geacht college,

Bent u bekend met het artikel uit Het Dagblad van het Noorden van 23 april waarin staat dat wethouder Karin Dekker namens de G40, waartoe ook Schiedam behoort, pleit voor meer mogelijkheden om bewoners te dwingen om van het gas af te gaan?

Onderschrijft u dit pleidooi?

Indien niet:
Wat heeft u gedaan om uw standpunt aan de overige leden van de G40 kenbaar te maken?
Hoe heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd dat deze brief niet namens Schiedam is geschreven?

Indien wel:
Hoe verhoudt zich deze brief tot uw eerdere toezeggingen dat van gas af gaan altijd vrijwillig zou zijn?
Hoe heeft u gesondeerd dat dit inderdaad het standpunt van de meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad is?

Met vriendelijke groet,

Maarten Reuderink

Pascal van Kraaij"

G40
De gemeenten die deelnemen in dit netwerk zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen. Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. Hier lees je meer over dit netwerk:
https://www.g40stedennetwerk.nl/

Hier lees je een gerelateerd artikel:
Ouderenpartij Schiedam krijgt (voor deel) gevraagde documenten 'Groenoord van het gas los', Onder meer Whatsapp-verkeer laat politiek gekonkel zien
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/ouderpartij-schiedam-krijgt-voor-een-deel-gevraagde-documenten-te-zien

30-04-2021