Politiek

Wethouder Ouderenzaken?

SCHIEDAM - 'De oprichtingsvergadering van De OuderenPartij Schiedam werd bezocht door een aantal teleurgestelde PvdA'ers die tot de conclusie waren gekomen dat je als je echt voor een doelgroep wilt opkomen en geloofwaardig wilt zijn, toch echt een eigen partij nodig hebt. Het wordt in elk geval geen eenmanspartij,' aldus woordvoerder Maarten Reuderink, 'maar de verkiezingslijst is nog niet openbaar...

"Geen PVV in Schiedam"

SCHIEDAM - De nieuwe partij Lokaal Onafhankelijk Schiedam heeft een uitbreiding met twee kandidaten voor de lijst. Het zijn twee kandidaten die voor de PVV in Schiedam op de kieslijst wilden. De PVV gaat echter niet meedoen in Schiedam, zo wordt gezegd.

Yorick Haan niet in de raad

SCHIEDAM - Yorick Haan is sinds vorige maand fractiemedewerker bij GroenLinks. Hij zal wel een plek op de lijst krijgen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, al is het niet de ambitie van de oud-wethouder van Schiedam om in de gemeenteraad terug te keren.

Fractie Janssen wordt SLV

SCHIEDAM - Afgelopen zaterdagmiddag heeft op het bordes van het oude stadhuis op de Grote Markt de politieke partij 'Sociaal Liberaal Verbond Schiedam' zich gepresenteerd. Lijsttrekker René Janssen stelde de partij, het verkiezingsprogramma en de kandidaten voor.

Stop winst Eneco in fonds

SCHIEDAM - GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar heeft bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad mede namens Progressief Schiedam en SLV (is nieuwe naam voor Fractie Janssen) gepleit voor een duurzaamheidsfonds. 

Motie herziening bomennota

SCHIEDAM - GroenLinks dient, samen met Progressief Schiedam en Fractie Janssen (die verdergaat als SLV Schiedam), bij de begrotingsbehandeling in de Schiedamse gemeenteraad een motie in, waarin gevraagd wordt om een herziening van de Bomennota.

Vrij reizen 6100 Schiedammers

SCHIEDAM - De voorziening ‘vrij reizen voor minima’ loopt van 1 juli 2015 tot 1 april 2018. Vandaag is de evaluatie ervan naar de gemeenteraad gestuurd. De uitkomsten en het eventuele vervolg worden besproken in de raadscommissie van 11 oktober 2017. 

"Rigide regels voedselbank"

SCHIEDAM - GroenLinks heeft een zogenoemde 'complimententaart' uitgereikt aan de vrijwilligers van de  voedselbanktuin aan het Wibautplein. Met deze taart laat de partij weten veel waardering te hebben voor de onbaatzuchtige en vrijwillige inzet van de vrijwilligers, die deze periode druk bezig zijn met de oogst van verse groenten voor de voedselbank. 

Brandproef beton tunnel A4

SCHIEDAM - Vakblad voor de bouw Cobouw heeft beslag kunnen leggen op een brandproef-rapport van Efectis van de betonsamenstellingen die in vier verkeerstunnels (waaronder de Ketheltunnel) zijn gebruikt. Vorige maand had minister Schultz de Tweede Kamer bij brief op de hoogte gesteld van een mogelijk brandveiligheidsprobleem van de tunnels zonder dit rapport als bijlage.

A4-tunnel en tunneldak veilig?

SCHIEDAM -  De raadsfractie van GroenLinks heeft vragen aan het college van B&W gesteld over de veiligheid van de tunnel in de snelweg A4, de Ketheltunnel. "De veiligheid is in het geding bij een grote brand in de tunnel, evenals de veiligheid van gebruikers van het tunneldak", schrijft de fractie. "Na de eerdere problemen met tekortschietende wapening in enkele tunnelmoten en omvangrijke scheurvorming in andere wanden van de tunnel,...